Corneliu Coposu Fan Page

La ceas aniversar - comemorativ - Dreptatea

Înapoi la La Bobota

În memoria marelui nostru înaintaş sălăjean, CorneliuCoposu, la Bobota s-a înfiinţat în anul 1998 Centrul cultural"Şincai-Coposu". Muzeul a trecut de curând în administrareaMuzeului Judeţean de Istorie şi Artă din Zalău şicuprinde trei săli: sala Corneliu Coposu, sala Gheorghe Şincaişi un interior ţărănesc de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutulsecolului XX, care ilustrează profilul etnografic al zonei.

Tematica expoziţiei permanente din sala "Corneliu Coposu"a fost întocmită de Marin Pop, vicepreşedinte al organizaţieimunicipale PNŢCD-Zalău, muzeograf la Muzeul Judeţean deIstorie şi Artă din Zalău. Dar acest lucru nu era posibil fără ajutoruldistinselor surori ale Seniorului, Flavia Bălescu şi RodicaCoposu, care ne-au pus la dispoziţie cu amabilitate documenteleşi fotografiile existente la Fundaţia “Corneliu Coposu” dinBucureşti. Mai mult, au donat pentru acest muzeu şi o serie deobiecte personale care au aparţinut lui Corneliu Coposu. Printreaceste valoroase obiecte se găseşte pălăria şi pardesiul cu care aintrat în temniţele comuniste, în anul 1947, şi pe care le-a primitla eliberare.

Pe cele 14 panouri existente în această sală am încercatsă evidenţiem principalele aspecte ale vieţii şi activităţiiSeniorului, începând cu istoricul satului şi al înaintaşilor săi,al familiei. De asemenea, sunt expuse fotografii şi documentereferitoare la copilăria lui, formarea profesională, activitateapublicistică, opera scrisă, activitatea politică până în anul1947, perioada închisorilor, faptul că a fost permanent urmăritpână în anul 1989, vizitele sale acasă, în Sălaj, activitateasa politică internă şi internaţională după 1989, sfârşitultraiectoriei sale pământeşti, un corolar de condoleanţe de peîntreg mapamondul şi cinstirea memoriei sale de către posteritate.În vitrine au fost expuse o serie de obiecte personale, primitede la distinsele sale surori.

Sala Gheorghe Şincai cuprinde o expoziţie fotodocumentară,care prezintă viaţa şi activitatea marelui cărturar, legăturilesale cu Bobota, unde a înfiinţat şi şcoala, precum şilegenda morţii sale în această localitate, lângă fântâna luiAlexi, în anul 1816. În vitrine sunt expuse cărţi cuprinzândopera scrisă a marelui cărturar şi ceea ce s-a scris de-a lungultimpului despre viaţa şi activitatea lui Gheorghe Şincai.

De asemenea, în faţa centrului cultural se află şi impunătoareabiserică a satului, adevărată catedrală, care este monument istoric.Ea a fost construită prin strădania populaţiei satului şi a înaintaşilorlui Corneliu Coposu, preoţi în acest sat. De altfel, în curteabisericii se găsesc şi mormintele a şase membri ai familiei Coposu.

Pe data de 22 noiembrie 1998, la trei ani după trecerea îneternitate a lui Corneliu Coposu, la Bobota, satul său natal, aavut loc festivitatea dezvelirii statuii Seniorului şi inaugurareaoficială a centrului cultural. Premierul Radu Vasile şi preşedintelePNŢCD, Ion Diaconescu, au fost cei care au inauguratatunci acest centru. La această acţiune comemorativă au maiparticipat o serie de personalităţi printre care aş aminti pedistinsele surori Coposu, pe Ion Raţiu, Ticu Dumitrescu, VasileLupu, Ionescu-Galbeni, Gavril Dejeu, Virgil Petrescu şi multealte personalităţi locale sau din alte părţi ale ţării.

În concluzie, putem afirma faptul că localităţile Bocşa (undese află muzeul memorial Simion Bărnuţiu), Bădăcinul familieiManiu, Băseştiul lui George Pop şi Bobota familiei Coposu artrebui să reprezinte pentru noi, ţărăniştii, şi nu numai, adevăratelocuri de pelerinaj, deoarece aici s-au născut cele maimari personalităţi pe care Sălajul le-a avut de-a lungul istoriei,până în zilele noastre. Trei dintre aceştia, George Pop deBăseşti, Iuliu Maniu şi Corneliu Coposu, au fost cei mai deseamă preşedinţi ai PNR-PNŢ, iar Simion Bărnuţiu-ideologulRevoluţiei de la 1848 şi al PNR din Transilvania. Generaţiaactuală, după cum afirma şi Iuliu Maniu despre cea dinperioada interbelică, constituie doar o punte de legătură întretrecut şi viitor. Ea are datoria morală de a cinsti memoriailuştrilor noştri înaintaşi şi a desăvârşi idealurile democraticepentru care ei au luptat.

Marin POP,
vicepreşedinte al Organizaţiei municipale Zalău

Dreptatea, 21 - 27 mai 2007

Articol citit de 3299 ori.

Alte articole