Calea: Arhiva Foto si Fonduri Private > Corneliu Coposu 1993 > August 1993 - Munchen - Intalnire cu diaspora - Corneliu Coposu, Ilie Paunescu

August 1993 - Munchen - Intalnire cu diaspora - Corneliu Coposu, Ilie Paunescu