Corneliu Coposu Fan Page

Corneliu Coposu în Fondurile Bibliotecii Centrale Universitare “Mihai Eminescu” din Iaşi

Înapoi la Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" - Iași

Cărţi

ALEXANDRU, Doina; COPOSU, Corneliu. Corneliu Coposu - confesiuni: dialoguri cu Doina Alexandru. Bucureşti, Anastasia, 1996, 255 p., [8] f. il.

ARACHELIAN, Vartan; COPOSU, Corneliu. Mărturisiri: Corneliu Coposu în dialog cu Vartan Arachelian. Bucureşti, Humanitas, 1996, 213 p. (Seria Memorii–Jurnale-Convorbiri)

BEŞCUCĂ, Marin. Ultimul interviu. Slatina, Casa Ciurea, 1997, 149 p.: [21] fotogr.
Ultimul interviu acordat de Corneliu Coposu.

COPOSU, Corneliu. Armistiţiul din 1944 şi implicaţiile lui. Bucureşti, Gândirea românească, 1990 , 48 p.

COPOSU, Corneliu; ARACHELIAN, Vartan. Dialoguri cu Vartan Arachelian. Bucureşti, Editura Anastasia, [1992], 148 p. (Colecţia Caractere)

COPOSU, Corneliu. Semnele timpului: articole politice, meditaţii, atitudini. Ediţie alcătuită, prefaţă şi bibliografie de Mircea Popa. Timişoara, Editura de Vest, 1997, 400 p.

COPOSU, Corneliu. Ţara Sălajului. Conferinţă ţinută la posturile noastre de radio-emisiune, în ziua de 22 septembrie 1944 în cadrul “Orei Ardealului”. Bucureşti, Curierul, 1944, 14 p.

Corneliu Coposu în faţa istoriei. Ediţie îngrijită de Nicolae Ionescu-Galbeni, Alexandru Badea, Virgil Petrescu, Dinu Ghia. Bucureşti, Metropol, 1996, 419 p., [4] f. il. color parţial. (Problemele timpului)

DUMBRAVĂ, Costel; COSTANDACHE, Cristina; SANDU, Ştefan Antonio. Cercetări multidimensionale în ştiinţele umaniste. Iaşi, Lumen, 2005, 169 p.
Despre activitatea politică a lui Corneliu Coposu.

Juniorii Seniorului / Fundaţia Corneliu Coposu şi Tudor Călin Zarojanu; cuvânt înainte de Rodica Coposu; coordonator Cristian Fulger. Bucureşti, [s.n.], 2009, 175 p.
Cuprinde lucrări ale participanţilor la concursul “Deceniul IX, deceniul Corneliu Coposu”, ediţia 1, 2008.

RĂDULESCU, Mihai. Tragedia lui Lucreţiu Pătrăşcanu: convorbiri cu C. Coposu. Bucureşti, Ramida, 1992, 79 p.

VALENAŞ, Liviu; COPOSU, Corneliu. Convorbiri secrete cu Corneliu Coposu. Prefaţa de Christian Tamas. Iaşi, Ars Longa, 2005, 247 p.

VIŞA, Augustin. Din închisorile fasciste în cele comuniste din U.R.S.S. şi România. Prefaţă de Gabriel Ţepelea; postfaţă de Corneliu Coposu; editori: Dinu Ghia, Călin Vişa, Florin Vişa. Bucureşti, Metropol, 1997 , 478 p.: il. (Problemele timpului)

ZAROJANU, Tudor Călin. Viaţa lui Corneliu Coposu. Ediţia a 2-a, revăzută şi completată. Bucureşti, Maşina de scris, 2005 , 208 p.: fotogr., facs.
Pe copertă titlul: Viaţa lui Corneliu Coposu: cu documente din arhiva fostei Securităţi.

ZAROJANU, Tudor Călin. Viaţa lui Corneliu Coposu. Bucureşti, Maşina de scris, 1996 , 222 p.
Pe copertă subtitlul: În premieră: documente din arhiva fostei Securităţi.

Articole în publicaţii periodice prelucrate de BCU “M. Eminescu”

BUZAŞI, Ion. Corneliu Coposu - Publicist. În: VATRA, 27, 1998 iun., nr. 6, p. 54. Corneliu Coposu, "Semnele timpului. Articole politice, meditaţii, atitudini", Timişoara, Editura de Vest, 1997.

COPOSU, Corneliu. Însemnări despre oameni şi evenimente 1937-1940. Asasinarea profesorului Virgil Madgearu. În: MAGAZIN istoric, v. 27, 1993 sept., nr. 9, p. 3-9, 25.

COPOSU, Corneliu. Iuliu Maniu şi "acordul de neagresiune". În: JURNALUL literar, an. 7, 1996 oct., nr. 33-39, p. 11.
Fragment dintr-o "Scrisoare deschisă" adresată lui Ion Raţiu şi publicată în Românul liber.

COPOSU, Corneliu. Actualitatea lui Simion Bărnuţiu. Cu o precizare despre Corneliu Coposu de Cornel Grad şi Doru E. Goron. În: ADEVĂRUL literar şi artistic, 7, 1998 apr 21-28, nr. 414-415, p. 8-9, 12.
Conferinţă susţinută de Corneliu Coposu, în mai 1979, la Casa Oamenilor de Ştiinţă din Bucureşti.

COPOSU, Corneliu. Grandomanie, înfumurare şi denaturare. Memoriile Marthei Bibescu. Cu o prezentare de Mihai Pelin: Corneliu Coposu versus Martha Bibescu. În: ADEVĂRUL literar şi artistic, 7, 1998 aug. 11, nr. 430, p. 9.

COPOSU, Corneliu. Un martir al cauzei naţionale: Simion Bărnuţiu. Inedit. În: ADEVĂRUL literar şi artistic, 7, 1998 apr 14, nr. 413, p. 1.
Textul este datat "Bucureşti, mai 1979".

GHILEZAN, Marius. Coposu a învins dincolo de moarte. În: OBSERVATOR cultural, An. 10, 2009, sept. 17-23, nr. 492, p. 4. Rubrica: Politic.

GRIGURCU, Gheorghe. Corneliu Coposu despre scriitori. În: CONVORBIRI literare, v. 133, 1999 iun., nr. 6, p. 133.
Corneliu Coposu, "Semnele timpului", Timişoara, Editura de Vest, 1997, ediţie alcatuită, prefaţă şi bibliografie de Mircea Popa.

MÂRZA, Iacob. Democraţie, natiune şi politică în discursul istoric contemporan. În: STEAUA, 49, 1998 apr.-mai, nr. 4-5, p. 54-55.
Corneliu Coposu, "Semnele timpului" (1916-1995) - volum editat şi prefaţat de prof. univ. dr. Mircea Popa.

PECICAN, Ovidiu. Memorii creştine şi democrate. În: VATRA, 23, 1993 feb, nr. 2, p. 11.
Cartea lui Vartan Arachelian, "Dialoguri cu Corneliu Coposu", Bucuresti, Anastasia, 1992.

POPA, Mircea. Publicistica lui Corneliu Coposu. În: ROMÂNIA literară, 30, 1997 ian 29, nr. 4, p. 10.

POPESCU, Titus. Autori şi cărţi din Germania. În: JURNALUL literar, v. 17, 2006 ian-feb-mar, nr. 1-6, p. 3. Rubrica: Cronică literară.
Printre cărţile semnalate se află şi: Liviu Vălenaş, “Discuţii cu Corneliu Coposu (1990-1994)”.

PRUTEANU, George. Biografia lui Corneliu Coposu scrisă de Securitate. În: DILEMA, v. 4, 1996, nr. 202, p. 13.
Zarojanu, Tudor Călin. Viaţa lui Corneliu Coposu. Bucureşti, Editura Maşina de scris, 1996.

SPÎRCHEZ, Adrian; UN CRISTIAN; IONIŢOIU, Cicerone. "Sînt un om care-a jurat să spună adevărul din ţara sîrmelor ghimpate": interviu cu Cicerone Ioniţoiu. În: OBSERVATOR cultural, an. 10, 2009 oct 1-7, nr. 494, p. 7-9. Rubrica: Actualitate.
Cicerone Ioniţoiu, "Memorii. Din ţara sârmelor ghimpate". Vol. I. Iaşi, Editura Polirom, 2009.

ŞTEFĂNESCU, Crisula; COPOSU Corneliu. Cu Corneliu Coposu despre criza morală a societăţii româneşti actuale. În: JURNALUL literar, v. 8, 1997 mar, nr. 1-4, p. 1, 4.
Interviu luat lui Corneliu Coposu la data de 2 august 1993.

TUDOR ANTON, Eugenia. "Ca un senior". În: JURNALUL literar, v. 7, 1996 oct, nr. 33-38, p. 11.

VADAN-PETRESCU, Luminiţa; COPOSU, Corneliu. Am crezut întotdeauna în prăbuşirea comunismului. În: CONTEMPORANUL - ideea europeană, v. 3, 1992 iul 24, nr. 30, p. 1, 5.
Interviu cu Corneliu Coposu.

Publicaţii seriale

CALENDARUL Ardealului / întocmit de Constantin Hagea, Iustin Ilieşiu şi Corneliu Coposu. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice "Tiparul Românesc", 1943.

Resurse electronice

UNGUREANU, Traian. Tehnica neputinţei la români [resursă electronică]. Bucureşti, Humanitas Multimedia, 2007.
În lectura autorului. Discul cuprinde: Coposu - Amintiri interzise; Uranus - Loc de pomenire; Rădăcinile anticomunismului românesc.

Articol citit de 3256 ori.