Corneliu Coposu Fan Page

Bibliografie comentată România - sfârşitul dictaturii comuniste ? (dec. 1989 - 2004)

Înapoi la Bibliografii, Date

Avertisment

1. Perioadă contemporană, recentă, de tranziţie, nemaiântâlnită în istorie, în curs de evoluţie, căreia i se caută nu numai definiri aproximative ci chiar căile de transformare a unui stat totalitar comunist în altceva: democraţie ? capitalism? pluralism? europenism?

2. Prin cucerirea libertăţii de exprimare , românii ( sau o parte dintre dintre ei ) au sperat că vor putea să-şi recupereze istoria adevărată , distrusă, reprimată, pierdută, falsificată, ascunsă, aproape jumătate de veac.

3. Istoria adevărată, fără documente? Cum, cine şi când se va scrie?

4. Procesul comunismului? Cum şi cine îl va pune în mişcare?

Documente

 • Edward Behr *, Ascensiunea şi căderea soţilor Ceauşescu . Humanitas, 1999 " Sărută mâna pe care n-o poţi muşca " Românii şi Ceauşeştii: investigaţia unui blestem al istoriei.( " Kiss the hand of the Ceausescus, London, 1991 ) ( " Baise la main que tu n’oses pas mordre ", Ed. Robert Laffont, Paris, 1991
  [ Ed. Behr - ziarist francez; corespondent Reuter ; dir. al rev. "Newsweek" Câteva din cărţile lui ( şi cea despre Ceauşescu ) au devenit scenarii ptr. filme de televiziune.Pentru documentare, a discutat cu: Ana Blandiana, Corneliu Coposu, Dinu Giurescu, Gabriel Liiceanu, Ion Caramitru, ş.a.. dar şi cu Florea,Zoe şi Valentin Ceauşescu Gh.Apostol, Silviu Brucan, Emil Bobu, I.Gh.Maurer, Victor Stănculescu, Răzvan Teodorescu / Marxişti şi regi / Război în război / Ceauşescu la maturitate / Ceasul de glorie / Declinul / Legături fatale / Securitatea / "Comploturi" / Dezinformarea Occidentului / Înşelătoare schimbări de stăpâni: "revoluţia" - Piaţa Universităţii - mineriada./ Pe coperta a IV: " Chiar dacă Nurenbergul comunismului nu va avea loc niciodată,dosarul unui altfel de proces începe să capete consistenţă. "]
 • Mircea Bunea, Praf în ochi. Procesul celor 24-1-2 , iunie 1990, Editura Scripta, 1994
  [ / P.N Mizil, Gh.Pană, Lina Ciobanu, Ştefan Andrei, Suzana Gâdea, I.Olteanu ş.a. / ]
 • Pavel Chihaia, Faţa cernită a libertăţii. Convorbiri la " Europa Liberă " Ed. Jurnalul literar, 1991
  [/ 20 de convorbiri post decembriste cu: M. Şora, Al. Paleologu, Gabr. Liiceanu, Stăniloae, Nic. Manolescu, P. Creţia, V.Papacostea, ş.a. / ]
 • Radu Ciobotea, După revoluţie, târziu, / Mărturii post -decembriste / Timişoara , 1995
  [ / dec. 1989 / Starea de urgenţă / ian 1990 / Laszlo Tokoş / Generalii şi coloneii represiunii / Personaje timişorene / 1992: Societatea Timişoara ; / Proclamaţia de la Timişoara / ]
 • Coposu, Dialoguri - cu Doina Alexandru, Ed.Anastasia, 1996
  [/ Românii au dreptul să-şi cunoască propria lor istorie / Procesul comunismului, nu al comuniştilor / Credinţa în Dumnezeu şi certitudinea că voiu fi martorul prăbuşirii comunismului / La capătul răbdării.. O revoluţie furată ! / Instalarea capitalismului cu ajutorul neo-comuniştilor / Legalizarea PNŢ CD, în dec. 1989 / Lupta pentru făurirea CDR / ]
 • [ Coposu ] Mărturisiri. Corneliu Coposu în dialog cu Vartan Arachelian , Ed. Humanitas, 1996
  [ 7 dialoguri şi un interviu, pe parcursul anului 1995 ; carte apărută după moartea lui Corneliu Coposu ]/ Comunismul la vârsta romantică / Comunismul în marş / Ieşirea din haos / Ultimul interviu ( 15 ian.’95 ) / 22 dec.’89: Iliescu i-a reproşat că nu a cerut puterea după căderea lui Ceauşescu, dar când el a încercat să intre în CC, a fost refuzat ( Iliescu şi Bârlădeanu ) ordinul fiind: " Daţi-l afară imediat! " ( cf. cărţii autobiografice a lui Petre Roman )./ 12 ian.’90: mitingul fulminant la care s-a strigat " moarte comuniştilor! " şi scoaterea PCR în afara legii.A fost o zi foarte confuză, care a dezvăluit lupta pentru putere în sânul nomenclaturii comuniste. / Iliescu: aparent, a făcut o mişcare spre Occident şi integrare în Europa, dar. dacă ar apărea o Uniune Sovietică sau o Federaţie Rusă Comunistă, sau comunismul chinezesc ar asigura condiţii economice acceptabile, actuala putere politică, în frunte cu preşedintele, ar renunţa la această direcţie şi s-ar întoarce pe uliţa copilăriei. / Restaurarea şi relegalizarea PNŢ: în prima zi a a revoluţiei din dec.’89, au făcut-o supravieţuitorii holocaustului comunist; apoi, PNŢCD a fost asaltat de oameni care - din tradiţie, din solidaritate din atracţie ptr program - s-au înscris în partid. PNŢ nu a restricţionat acest pas, nici pentru foşti membri PCR dar, este sigur că au fost şi infiltrări securiste de rea intenţie.]
 • Corneliu Coposu în faţa istoriei, Editura Metropol, Colecţia " Problemele timpului ", 1996 Institutul pentru Analiză şi Strategie Politică " Iuliu Maniu " Fundaţia Seidel
  [ Principiile PNŢ condus de Iuliu Maniu şi Ion Mihalache: Democraţia adevărată. Morala creştină . Patriotism luminat. Dreptate socială./ Publicistica şi declaraţiile lui Corneliu Coposu, 1936-1947II. Interviuri şi cuvântări din perioada 1989- 1995: / Înapoi nu ne întoarcem / Comunismul este un blestem care ne ţine în întuneric / Ne găsim în pragul catastrofei / Numai adevărul va face posibilă împăcarea / Civilizaţia democraţiei / Fidel suporter al unităţii din CDR / Procesul lui Ilie Ilaşcu / Continuarea culpabilizării victimelor comunismului / România trebuie să intre prima în NATO, pe uşa din faţă / De ce-I întunecată imaginea României în lume / III. Păreri despre Corneliu Coposu ]
 • Stephane Courtois, Nicolas Werth, ş.a., Le livre noir du communisme Crimes, terreur et répression, Editions Robert Laffont, Paris, 1997 Cartea neagră a comunismului, Humanitas şi Fundaţia Academia Civică, 1998
  [ ADDENDA - inclusă în volum, alcătuită sub egida Fundaţiei Academia Civică - Partea a III-a, 2. Europa Centrală şi de Sud Ést ( p. 365- 434 ) / Teroare " importată "? - Procesele politice împotriva aliaţilor necomunişti - Distrugerea societăţii civile "Oaamenii de rând " şi sistemul concentraţionar - Procesele liderilor comunişti - De la post teroare la post comunism - O gestionare complexă a trecutului / ADDENDA - alcătuită sub egida Fundaţiei Academia Civică - privind regimul comunist în România ( p. 727- 776) Romulus Rusan ( coordonator al programului de istorie orală, editor al colecţiilor "Analele de la Sighet" " Biblioteca de la Sighet" şi " "Documente " Dennis Deletant ( prof.de studii româneşti şi decan la Şcoala de Studii Est -Europene de la London University, autor a unor volume privind ist. comunismului în România ) Gh.Onişoru ( ex-secretar ştiinţ. Al Instit. ADXenopol din Iaşi ; preşed CNSAS ) Marius Oprea ( istoric; doctorat cu teza "Rolul şi evoluţia Securităţii. 1948-1964 )Şt.Mariţiu ( istoric ; doctorat cu teza " Viaţa cotidiană din România.1944-1947. Evoluţia stării de spirit a populaţiei. )]
 • Robert Conquest,Procesul comunismului, Marea teroare ( o reevaluare ),
 • Vincent Dudant, De la Tiraspol la Zagreb, Ed. Dacia, 1996
  ( Via Afganistan, Algeria, Nepal, Nicaragua, Ruanda.. )
 • Petre Dogaru, Insula Şerpilor în calea rechinilor , Ed. Saeculum şi Vestala, Bucureşti, 1996. Ed. A II-a necenzurată şi complectată
 • Victor Frunză,Revoluţia împuşcată. PCR după 22 dec. 1989, Ed. Victor Frunză, 1994
 • Aurelian Gulan *, Mărturii din Iadul Roşu. Editura Petrion, Bucureşti, 1995 ( De la Vorkuta la Gherla )
  [Pe coperţile interioare, sunt reproduse Comunicarea şi Dovada de reabilitare a Procuraturii Militare Moscova, din 19 nov. 1993 ( cf. Legii Federaţiei Ruse din 18.10.1991) privind " Reabilitarea jertfelor represiunilor politice ",ca urmare a cercetării Dosarului penal pe baza căruia a fost arestat ( 10 mai ’48), judecat ( 1 iun.’48 ) şi condamnat ( nr. V-16417 ).Reproduce şi o Diplomă acordată de "Camarederia WAS " ( Vorkuta -Azbest - Stalingrad ), la împlinirea vârstei de 70 de ani ( 11 mai 1992 ) ]
 • Ioniţoiu, Cartea de aur a rezistenţei româneşti împotriva comunismului, vol I- III,
 • Ioniţoiu, Album al martirilor genocidului comunist ,
 • Ioniţoiu, Martirii bisericii unite şi catolice
 • Ioniţoiu, Album al eroilor.Decembrie 1989 . Ed. Tribuna, 1998
 • Ioniţoiu, Victimele terorii comuniste A-Z, Ed. masina de scris
   
 • Claudiu Iordache, România pierdută, Ed. IRI, 1995
 • Ion Iliescu, Revoluţia trăită, dec.1989,.. 1995
  [ LD: o variantă repetată cu obstinaţie de Ion Iliescu / Stenograma convorbirii cu membrii Comisiei senatoriale ptr cercetarea evenimentelor, 16 dec. 1994. / ]
 • Ilie Ilaşcu, Lupta continuă, [ condamnatul din Tiraspol ] Chişinău, 1994
 • Roger Kirk **, Mircea Răceanu *, România împotriva SUA . Diplomaţia absurdului ( 1985-1989 ) Ed.Silex, Bucureşti, 1995
  [ Răceanu, din familie de comunişti; înalt funcţionar al MAE, pe relaţia Canada-SUA ( 1959-1989 ) a fost arestat, acuzat de spionaj în favoarea SUA ( ian 1989 )şi condamnat la moarte ( 21 iul. ’89 ).Eliberat din închisoare după căderea lui Ceauşescu. Critic al puterii neocomuniste instalate la putere după dec. ’89; participant la mitingul din Piaţa Universităţii, ameninţat, două atentate A părăsit România, stabilindu-se în SUA ( vara 1990 ). ]
 • Monica Lovinescu, Pragul ,Unde scurte, V, Humanitas, 1995
  [ / Între apologia resemnării şi angajamentul politic / Disidenţă şi risc / Cuvântul lui DRPopescu la Congresul XIV / Revoluţia. / ]
 • Florin Mătrescu *, Holocaustul roşu , Ed. "Gerom Design", 1993
  [ Românul care a luptat şi s-a încăpăţânat să ceară declanşarea unui proces internaţional al genocidului comunist ] După rev. din dec. 1989, a revenit des în ţară, sprijinind activitatea AFDAP, pe Ticu Dumitrescu, în acţiunile lor. După mineriada din 13-15 iun.1990, organizatorul celor 22 de demonstraţii-protest în faţa Ambasadei Române de la Bonn.Cartea lui este rezultatul unei inţiative a " Congresului Naţiunilor Captive Germania-Europa ca un grup de experţi să pregătească dosarul holocaustului roşu, care, alături de alte dosare similare, să fie folosit de tribunalul internaţional, instituit în vederea judecării crimelor comise de dictaturile marxist -leniniste, aşa după cum la Nurenberg au fost judecate crimele holocaustului negru " Alături de el, şi-a adus o mare contribuţie ing. W.L.Lambui ( personalitate marcantă a exilului polonez ), Johan Urwich ( primul preşed. al CNCGE ) şi Vasile Iliescu ( ale cărui date au stat la baza Memornadumului ).O primă sinteză a acestei cercetări ( 77 pagini ), Memorandum ţărilor captive, în iunie 1990, a fost înaintată următoarelor foruri internaţionale şi personalităţi: tuturor statelor membre ale ONU, inclusiv celor 15 republici ale fostei URSS, Croaţiei şi Sloveniei ; / În SUA: lui George Bush, Ben Quayale ( preşed. Senat ), S.Folley ( preşed. Camera Reprezent. ) / În Germania : cancelarului Helmut Kohl ( preşed. UCD ), Hans Dietrich-Genscher ( ministr.Extene, liberal ) Teo Waigel ( preşed. part. Social-Creştin ) / Organizaţiilor ibnternaţionale: ONU ( New-York şi Geneva ), secretarului g-ral Manfred Worner,Amnesty International, Societatea ptr Drepturilor Omului. alături de el, ing. W.L.Lambui - personalitate marcantă a exilului polonez ) Prefaţa, Essen, 30 iun.1992 Din 1982, se ocupă de strângerea datelor privind genocidul comunist ; greutăţile întâmpinate datorate refuzului statelor comuniste de a da acces la arhive ; ştergerea "urmelor" ( falsificări de documente, arderea arhivelor, a registrelor administrative ) datele communicate de istorici şi martori, conturează imaginea îngrozitoare a genocidului comunist ; Partea II. Cum a fos posibil? I.Consideraţii generale II. Cauzele principale ale prăbuşirii comunismului mondial III. Ultima etapă a dezintegrării comunismului mondial IV. Cum a fost posibilă prăbuşirea comunismului fără mari vărsări de sânge V. Mai supravieţueşte comunismul? VI. Aria geografică a imperiului comunist VII. Un posibil scenariu al " experimentului comunist " 1.Generalităţi. 2. Doctrinarii comunismului şi conducătorii lor 3. Experimentatorii 4. Executanţii 5.Colaboratorii VIII.Să se facă dreptate! Bibliografie: o bogată bibliografie din literatura internaţională pe tema holocaustului roşu ]
 • Dumitru Mazilu,Revoluţia furată ( dec. ’89 ), Memoriu pentru ţara mea vol I, II, 1992
 • Irina Nicolau Piaţa Universităţii - 1990 - Ed. Nemira, 1997
 • G-ral I.Pitulescu şi autori, Anul Nou se naşte în sânge ., Ed. Universală, 1989
  [ / Ministerul de Interne, în dec. 1989 / ]
 • Nestor Rateş, România: revoluţia încâlcită , Ed. Litera, 1994
 • Nic.Stroescu - Stânişoară, La răscruce , Ed.Jurnalul literar, 1996 Gânduri spuse la Europa Liberă şi în Jurnalul Literar - ( 1980- 1994)
  [/ 30 dec.’89. Revoluţia din România / Interviurile acordate de Corneliu Mănescu (în FSN! ) Silviu Brucan ( FSN! ), Aurel Dragoş-Munteanu ( la TVR! ) Ş.a.m.d, 1990 -1993. Piaţa Universităţii. 13 -15 iunie.]
 • Şerban Săndulescu , Decembrie 1989.Lovitura de stat a confiscat revoluţia, Ed. Omega , Ziua Press
  [ / Raportul celei de-a II-a comisii parlamentare de cercetare a revoluţiei /Agenţii GRU, KGB, DIA / 942 victime /]
 • Mihai Stănescu Acum nu e momentul - Album - caricaturi - 1978-iunie 1989.
  [ / publicat în Franţa, apoi în România /]
 • Petre Stoica Antilirice. Piaţa Tienan man II , Bucureşti, 1990
  [ / Piaţa Universităţii, iunie 1989 / ]
 • Gheorghe Surdescu, Dubla crimă din Piaţa Victoriei .Ed. Omega, Ziua Press, 1999
  [ / 23 sept. 1991: mineriada a IV-a ; căderea guv.Petre Roman /]
 • Francoise Thom, Sfârşitul comunismului , Polirom, Iaşi, 1996 Prefaţă - Liviu Antonesei
  [ / Descompunerea sferei sovietice / Rusia -Gorbaciov / Marea cotitură.1988 / Naufragiul lui Gorbaciov / Elţân / Criza politică post-comunistă / Partidele în regimul nou / " Bolşevizarea" instituţiilor democratice / "Darwinism" instituţional / Cazul rus / N oile state /]
 • Tismăneanu, Fantoma lui Gheorghe Gheorghiu -Dej, Ed. Univers,Recuperări, Bucureşti, 1995 Editat cu sprijinul Fundaţiei Soros- Pentru o Societate Deschisă
  [Prefaţa, şi interviu - Mircea Mihăeş ( care încearcă să-i explice evoluţia având în vedere descendenţa familiară şi mediul comunist în care a trăit. )/ Tragicomedia comunismului balcanic / Chei pentru descifrarea comunismului naţional / Fantoma lui Gh.Dej / Putere personală şi criză politică în România / În căutarea arhivelor pierdute / Microdicţionar al personalităţilor marcante ale PCR / ]
 • Tismăneanu, Balul mascat ( Dialog cu Mircea Mihăeş ), 1996
 • Timişoara. Monumentele martirilor din dec. ’89.
 • Timişoara.O enigmă care împlineşte şapte ani, 1989-1996 [/ Simpozion 18-19 dec. 1996 / Ed. Fundaţiei Acad. Civică, 1997 " Biblioteca Sighet"
  [I.Munteanu, Marius Oprea, Denis Deletant, Radu Portocală, Emil Hurezeanu, Daniel Vighi, Marius Mioc, Lorin Fortuna, Brânduşa Armanca, Viorel Marineasa, TR.Orban, Petre Ilieşu, Doina Cornea, H.Patapievici, IPPS Corneanu ]
 • Cornel Ungureanu, La vest de Eden , Ed. Amarcord, Timişoara, 1995 Introducere în literatura exilului
  [ /.Panait Istrati şi cea mai de seamă contrautopie a veacului: 1984. Între Istrati şi Orwell / Mircea Eliade. Parisul ca loc al exilului.Bătăliile pentru " ţara pierdută " / Emil Cioran şi fidelitatea contrariilor. Convergenţele unui exil: antiliteratură, antiteatru, antifilozofie / Eugen Ionescu şi excesul de rău Horia Vintilă şi tradiţia gândiristă / Critic şi teoretician al estului european / Petru Dimitriu - cărţile unei convertiri Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca - critica literaturii în exil. / Paul Goma - un Soljeniţân al românilor ; Cutremurul oamenilor - cartea unei conştiinţe exemplare ;Paul Goma şi literatura protestului fără de sfârşit / Matei Călinescu - noua generaţie ].

Marturii

 • George Astaloş, Fie pâinea cât de rea, tot mai bine-i la Paris,Ed. Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1996 interviuri, 1989-1994
  [ / dec.’89. A început revoluţia. / Armata paralelă a tras în mulţime /]
 • Ana Blandiana, Sertarul cu aplauze , Ed. Tinerama. 1992
 • dr. Barbi, Sângerez şi-mi pare rău , Asoc. 21 decembrie, Bucureşti Editura Irimag, 1994 / dedicată memoriei lui Călin Nemeş /
 • Angela Băcescu, România ’89. Din nou în calea năvălirilor barbare , Complot împotriva României, Ed. Tempus, 1995
 • Mircea Ciobanu, Convorbiri cu Mihai I al României, 1991-1992 / genocidul comunist /
 • Mitr. Nicolae Corneanu, Pe firul vremii. Meditaţii ortodoxe, Ed. Jurnalul literar, 2000
  [ "Cartea neagră a comunismului " ( Paris, nov. 1997 ), a marcat "aniversarea " a 80 de ani de la aşa-zisa Marea Revoluţie din oct. 1917.Voind să prezinte comunismul din întreaga lume, a redus la minim prezentarea situaţiei ţărilor comuniste. României i-au fost dedicate doar câteva pagini în capitolul " Europa Centrală şi de Sud -Est ". Când cartea a fost tradusă în româneşte ( 1998 ) ed. Humanitas a adăugat o Addenda, alcătuită sub egida Fundaţiei Academiei Civice,în care se arată atât compromisul făcut de Biserica ortodoxă, cât şi sacrificiul celor peste 2000 de preoţi ortodocşi întemniţaţi, torturaţi, în închisori şi lagăre de muncă./ " Institutul naţional pentru studiul totalitarismului ", Documente, 1998,a nominalizat Lista celor 1725 de preoţi ortodocşi arestaţi, dintre care mulţi au murit în detenţie./ Corneanu: " Şi dacă Nurenberg-ul comunismului nu va avea însă loc niciodată, realităţile devin tot mai bine cunoscute şi adevărul iese la iveală" ( iun.1998 ) ]
 • Coposu, Retrospective, / Cuvântări, articole, 1989-1995 /
 • Livius Ciocârlie, Paradisul derizoriu, Jurnal despre indiferenţă , 1993
 • Livius Ciocârlie, Viaţa în paranteză , 1995
 • Vasile Iliescu *, Povestirile unui exilat la Munchen,Ed.Societatea " Timişoara", 1994 [ sub îngrijirea lui George Şerban ]
  [/ articole, recenzii, opinii, privind lagărul comunist ( 1982-1992 ) / 1990.Mihail Gorbaciov sau adevărata faţă a perestroicii: reformele interne din URSS - operaţii cosmetice fără schimbarea atotputerii PCUS ; liberalizarea ţărilor din Estul Europei , un pas înapoi, în aşteptarea momentului propice pentru reîncorporare; anul 1989 - renunţarea, sub presiune, la " statele tampon " Revoluţia din România, canalizată de KGB în mâna fostei nomenclaturi 20 mai’90 = dominaţia grupării neo-comuniste, conduse de Iliescu / 1992. Între Gh.Tătărăscu şi Vogoride sau despre tentaţia imposturii în politica d-lui Radu Câmpeanu modelul politic: Gh.Tătărăscu, omul care şi-a trădat partidul, trecând succesiv de partea lui Carol II, iar, din mart.’45, în guv.Petru Groza! / ]
 • Mircea Ionniţiu *, Amintiri şi reflecţiuni , [ 1944-1947 ], Ed. enciclopedică, 1993
  [ / 43 de ani de exil / Un mesaj al Regelui Mihai / mesaje treansmise la Europa Liberă, în dec. 1989, la revoluţie / articole- opinii despre revoluţie / mort - 13 nov. 1990 / ]
 • Claudiu Iordache, Singur între români, Ed. IRI, 1997
 • Roger Kirk **, Mircea Răceanu *, România împotriva SUA . Diplomaţia absurdului ( 1985-1989 ) Ed.Silex, Bucureşti, 1995
  [* Răceanu, din familie de comunişti; înalt funcţionar al MAE, pe relaţia Canada-SUA ( 1959-1989 ) ; a fost arestat, acuzat de spionaj în favoarea SUA ( ian 1989 )şi condamnat la moarte ( 21 iul. ’89 ).Eliberat din închisoare după căderea lui Ceauşescu. Critic al puterii neocomuniste instalate la putere după dec. ’89 ; participant la mitingul din Piaţa Universităţii, ameninţat, două atentate A părăsit România, stabilindu-se în SUA ( vara 1990 ) ]
 • Gabriel Liiceanu, Apel către lichele, Ed. Humanitas, 1996 ediţie adusă la zi -
  [/ Apel către lichele / Procesul lui Ceauşescu / Despre vină / "Omul nou " va vota / Prostul care prosteşte şi prostul prostit / Ex-Regele Mihai sau câtev precizări despre logica lui "ex " / De ce regi? / De ce regi? / Nu sunt monarhist / Spovedania Elisabetei Rizea / Scrisoare deschisă lui Dumitru Iuga / A cui e Televiziunea Naţională? / ş.a ş.a ]
 • Gabriel Liiceanu, Uşa interzisă , Humanitas, ed. II, 2002
 • I.Negoiţescu, În cunoştinţă de cauză, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1990
  [ texte politice - ( apărute în presa străină sau rostite la Europa Liberă şi BBC)/ Scrisoare către Paul Goma / Dialog cu Emil Hurezeanu: literatura şi politica / Ceauşescu şi Kafka / Scriitorii români şi regimul ceauşist / / Despre Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca / Înainte şi după revoluţie / ]
 • H.R.Patapievici, Zbor în bătaia săgeţii, Humanitas, 1996
 • Al.Paleologu - Sfidarea memoriei, convorbiri cu Stelian Tănase, ( 1988-1989 )
 • Al.Paleologu,Souvenirs merveilleaux d-un ambasadour des golans, Paris, 1990
 • Al.Paleologu, Minunatele amintiri ale unui ambasador al golanilor, Humanitas, 1991
 • [Regele ] Convorbiri cu Regele Mihai, - Mircea Ciobanu, 1991-1997, vol. 1-4,
 • Ion Raţiu , În aşteptarea redeşteptării, - Convorbiri - cu Dan Bogdan, / Întoarcerea în România, după 1989 / Ed. Scripta, 1994
 • Mihai Rădulescu *, Dactilografele şi revoluţia, Ed. Remida, 1993
  [ Mihai Rădulescu, probabil dir. la ed. Remida, are o contribuşţie însemnată la editarea multor lucrări dedicate temei. Are o serie de lucrări privind genocidul comunist:O vizită la Regele Mihai I, 1990 Tragedia lui Lucreţiu Pătrăşcanu. Convorbiri cu Corneliu Coposu, 1992 Sânge pe râul Doamnei -Pănă când atâta suferinţă?, 1992 ]
 • Paul Silvestru, Lucruri ( 1989-1992 ), Ed. Scripta, Bucureşti 1996
  [/ Un fel de jurnal: întâlniri / convorbiri / Referendum Constituţia / Memorialul durerii / aniversările revoluţiei/]

Studii, analize

 • Silviu Brucan, Stâlpii noii puteri în România , Nemira, 1996
 • Victor Bârsan, Masacrul inocenţiolor.Războiul din Transnistria . 1 mart- 29 iul. 1992 Editura Fundaţiei Culturale, Bucureşti, 1993
   
 • Nicolae Dabija, Moldova de peste Nistru - vechi pământ strămoşesc , Chişinău, Hyperion, 1991
 • Denis Deletant, Stenogramele C.Ex. al PCR privind poziţia României în cadrul Pactului de la Varşovia, în timpul războiului rece,de la începuturi pâna la destrămarea din timpul lui Gorbaciov. Ed. militară, 2004
 • Stephane Courtois la Sighet , / genocidul /
 • Aurelian Gulan *, Mărturii din Iadul Roşu. Editura Petrion, Bucureşti, 1995( De la Vorkuta la Gherla )
  [ Pe coperţile interioare, sunt reproduse Comunicarea şi Dovada de reabilitare a Procuraturii Militare Moscova, din 19 nov. 1993 ( cf. Legii Federaţiei Ruse din 18.10.1991) privind " Reabilitarea jertfelor represiunilor politice " ca urmare a cercetării Dosarului penal pe baza căruia a fost arestat ( 10 mai ’48), judecat ( 1 iun. '48 ) şi condamnat ( nr. V-16417 ).Reproduce şi o Diplomă acordată de "Camarederia WAS " ( Vorkuta -Azbest - Stalingrad ), la împlinirea vârstei de 70 de ani ( 11 mai 1992 ) ]
 • Eleodor Focşăneanu,Istoria constituţională a României ( 1859-1991 ), Humanitas,1992
 • Nicolae Florescu, Întoarcerea proscrişilor, Editura Jurnalul literar, 1998 reevaluări critice ale literaturii exilului -
  Eugen Ionescu spre regăsirea " dimensiunii politice ": /Tentaţia rinocerizării / / Eu am şansa să ştiu / Fenomenul recuperării / Un rol pe scena europeană / Semnificaţia ultimului drum /Pamfil Şeicaru: reperele rememorării / ideea naţională / parabola păcălitorului păcălit / Spovedania " învinsului " Alex. Busuioceanu: Istorie, literatură, destin Emil Cioran sau mirajul constant al " disperării " Vintilă Horia sau sensurile resemnării active: biruinţă prin suferinţă/ ]
 • Bujor Nedelcovici, Aici şi Acum, 1996
 • Sanda Golopenţia, America, America , Eseuri, Ed. Fund.Cultur. Rom., 1996
  [ /Texte transmise la Radio Liberty şi Free Europe, 1982-1995 /]
 • Goma, Jurnal pe sărite , Vol. I, II, III, ( febr.’78- iun.’93 ), Ed. Nemira, 1997
 • Goma, Jurnal de noapte lungă ( sept -dec. 1993 )
 • Goma, Soldatul câinelui , Totalitarismul şi cultura Estului, Humanitas 1991
 • Goma, Scrisori întredeschise- Singur împotriva lor- Editura Revistei " Familia", Oradea, 1995
  [ Scrisori către Dorin Todoran, Ion Negoiţescu, nestor Ratesch, Gabriel Adameşteanu, Bujor Nedelcovici, tovarăşul Ion Iliescu, C ătre compatrioţi ].
 • Andrei Graciov, Naufragiul lui Gorbaciov. Destrămarea URSS,
 • Alina Mungiu, Românii după 1989.Istoria unei neânţelegeri , Humanitas, 1995
 • Alina Mungiu, România , mod de folosire, Ed. Staff, 1994
  [/ articole din presa post decembristă / ]
 • Ileana Mălăncioiu, Crimă şi moralitate, / eseuri politice / Litera, 1993
  [ /Art. publicate în " 22 " şi alte ziare / Revoluţia / Intelectualii /]
 • H.R.Patapievici, Cerul văzut prin lentilă , Ed. Nemira, 1995
  [ Cuvânt înainte, Virgil Ierunca.]
 • H.R. Patapievici, Politice, Humanitas, 1996
 • HRPatapievici, Omul recent, Humanitas, 2001
 • Dan Pavel, Cine? Ce? şi de ce? Interviuri despre politică, Polirom, 1998
  [ Interviuri cu: I.Caramitru, Radu Câmpeanu, Corneliu Coposu, părintele Galeriu, Gabr.Liiceanu, Vld.Tismăneanu, Antonie Plămădeală, Ch.Fairbaks, Ferenc Teher, Ken Jowith, Fr. Fukuyama ş.a]
 • Valentin Stan, România şi eşecul campaniei pentru Vest, Ed. Universităţii, 1999
 • I.V.Strătescu, Salut Basarabia! , Ed. Turism, Bucureşti, 1991
 • Victor Stoica, Soldaţii de plumb , Polirom, Iaşi, 1996 / Războiul din Transnistria /
 • Cornel Ungureanu, La vest de Eden , Ed. Amarcord, Timişoara, 1995 Introducere în literatura exilului
  [/ .Panait Istrati şi cea mai de seamă contrautopie a veacului: 1984. Între Istrati şi Orwell / Mircea Eliade. Parisul ca loc al exilului.Bătăliile pentru " ţara pierdută " / Emil Cioran şi fidelitatea contrariilor. Convergenţele unui exil: antiliteratură, antiteatru, antifilozofie. / Eugen Ionescu şi excesul de rău / Horia Vintilă şi tradiţia gândiristă / Critic şi teoretician al estului european. / Petru Dimitriu - cărţile unei convertiri /Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca - critica literaturii în exil. / Paul Goma - un Soljeniţân al românilor /Cutremurul oamenilor - cartea unei conştiinţe exemplare ;Paul Goma şi literatura protestului fără de sfârşit /Matei Călinescu - noua generaţie.] ]

Articol citit de 5226 ori.

Alte articole