Corneliu Coposu Fan Page

Membrii Sfatului Naţional aleşi la Alba lulia, la 1 decembrie 1918

Înapoi la 1 Decembrie 2008

Membrii Episcopatului:

 • Ioan I. Popp, episcopul Aradului
 • Dr. Demetriu Radu, episcop, Oradea Mare
 • Dr. Miron E. Cristea, episcop, Caransebeş
 • Valeriu Frenţiu, episcop, Lugoj
 • Dr. Iuliu Hossu, episcop, Gherla
 • Dr. Vasile Suciu, prep-vicar-arhiepisc., Blaj
 • Romul R. Ciorogariu, vicar, Oradea Mare
 • Romul Marchiş, vicar, Cărei Mari

Membri aleşi:

 • Dr. Iuliu Maniu, avocat, Blaj
 • Dr. Ioan Pop, avocat, Alba Iulia
 • Dr. Laurenţiu Pop, avocat, Abrud
 • Dr. Dănilă Sabo, avocat, Blaj
 • Dr. Izidor Marcu, canonic, Blaj
 • Dr. Alexandru Nicolescu, canonic, Blaj
 • Ioan Teculescu, protopop, Alba Iulia
 • Dr. Ioan Marciac, avocat, Alba Iulia
 • Dr. Emil Pop, avocat, Uioara
 • Dr. Zaharie Muntean, avocat, Alba Iulia
 • Dr. Ionel Pop, avocat, Blaj
 • Dr. Alexandru Fodor, medic, Alba Iulia
 • Dr. Alexandru Borza, avocat, Abrud
 • Dr. Gavril Precup, profesor, Blaj
 • Vasile Goldiş, secretar consistorial, Arad
 • Dr. Ştefan C. Pop, avocat, Arad
 • Dr. Ioan Suciu, avocat, Ineu
 • Dr. Cornel Iancu, avocat, Arad
 • Dr. Iustin Marşieu, avocat, Arad
 • Dr. George Popoviciu, avocat, Chişineu
 • Sava Raicu, director de bancă, Arad
 • Iuliu Grofşorean, învăţător, Galşa
 • Dr. Vasile Avramescu, avocat, Maria-Radna
 • Dr. Romul Veliciu, avocat, Arad
 • Dr. Emil Monţia, avocat, Şiria
 • Dr. Sever Miclea, avocat, Arad
 • Dr. Aurel Gozda, avocat, Buteni
 • Dr. George Crişan, avocat, Arad
 • Dr. Mihaiu Mărcuş, avocat, Giula
 • Dr. Aurel Lazar, avocat, Oradea Mare
 • Dr. Ioan Ciordaş, avocat, Beiuş
 • Dr. Iuliu Chiş, avocat, Marghita
 • Dr. Andreiu Ilea, avocat, Tinca
 • Petru E. Pap, protopop, Beiuş
 • Dr. Coriolan Pap, director de bancă, Oradea Mare
 • Victor Pap, protopop, Holod
 • Dr. Vasile Chirvai, profesor, Oradea Mare
 • Dr. Vasile Saftu, protopop, Braşov
 • Dr. Tiberiu Brediceanu, director de bancă, Braşov
 • Petru Popoviciu, proprietar, Braşov
 • Pompiliu Dan, înv., director, Zărneşti
 • Axente Baciu, profesor, Braşov
 • Dr. Voicu Niţescu, avocat, Braşov
 • Dr. Iosif Blaga, director gimnaziu, Braşov
 • Mihaiu Popoviciu, proprietar, Braşov
 • Dr. Valeriu Branişte, publicist, Lugoj
 • Dr. Caius Brediceanu, avocat, Lugoj
 • Antoniu Mocioni, mare proprietar, Bulci
 • Ionel Mocioni, mare proprietar, Căpâlnaş
 • Dr. George Dobrin, avocat, Lugoj
 • Andreiu Ghidiu, protopop, Caransebeş
 • Dr. Petru Barbu, profesor, Caransebeş
 • Dr. Alexandru Coca, avocat, Sasca
 • Dr. Petru Cornean, avocat, Oraviţa
 • Dr. Aurel Vălean, avocat, Lugoj
 • Dr. Mihaiu Gropşian, avocat, Oraviţa
 • Dr. Ioan Nedelcu, avocat Oraviţa
 • Dr. Alexandru Morariu, avocat, Caransebeş
 • Dr. Avram Imbroane, diacon, Lugoj
 • Uroş Pătean, econom, Nădlac
 • Dr. Gavril Tripon, avocat, Bistriţa
 • Dr. Vasile Pahone, avocat, Bistriţa
 • Dr. Victor Onişor, avocat, Bistriţa
 • Dr. Laurenţiu Oanea, avocat, Năsăud
 • Dr. Alexandru Haliţă, avocat, Năsăud
 • Dr. Augustin Tătar, protopop, Ditrău
 • Dr. Petru Musca, medic, Ciuc
 • Dr. Eugen Bran, avocat, Lechinţa
 • Dr. Emil Haţiegan, judecător, Cluj
 • Dr. Valentin Poruţiu, avocat, Cluj
 • Dr. Ilie Dăianu, protopop, Cluj
 • Ioan Pop, protopop, Morlaca
 • Dr. Sever Dan, avocat, Mociu
 • Dr. Andrei Pop, avocat, Huedin
 • Vasile Coste, învăţător pensionar, Cluj
 • Nicolae Borzea, protopop, Făgăraş
 • Dr. Nicolae Şerban, avocat, Făgăraş
 • Dr. Ariton Pralea, avocat, Şercaia
 • Dr. Octavian Vasu, avocat, Făgăraş
 • Vaier Comşa, preot, Copăcel
 • Dr. Ioan Mihu, mare proprietar, Vinerea
 • Dr. Aurel Vlad, avocat, Orăştie
 • Dr. Petru Groza, avocat, Deva
 • Francisc Hossu-Longhin, avocat, Deva
 • Vasile Demian, protopop, Brad
 • Dr. Iustin Pop, avocat, Deva
 • Dr. Ştefan Rozvan, avocat, Ilia
 • Dr. Silviu Dragomir, profesor, Sibiu
 • Dr. Victor Bontescu, avocat, Haţeg
 • Ioan Moţa, paroh, Orăştie
 • Vasile C. Osvadă, director de bancă, Hunedoara
 • Leo Man, egumen, Prislop
 • Dr. Vasile Chindriş, avocat, Sighet
 • Ioan Doroş, protopop, Satu-Slatina
 • Dr. Salvator Jurca, avocat, Sighet
 • Simeon Balea, preot, Săpânţa
 • Dr. Vasile Filipciuc, cand. de adv., Petrova
 • Ionel Comşia, mare comerciant, Sălişte
 • Dr. Ioan Harşia, avocat, Reghin
 • Dr. Iosif Popescu, avocat, Reghin
 • Vasile Suciu, învăţător, Archita
 • loan Vătăşan, preot, Archita
 • Nicolae Barbul, proprietar, Mocira
 • Dr. Ioan Erdelyi, avocat, Budapesta
 • Zenovie Pâclişan, profesor, Blaj
 • Dr. Teofil Dragoş, avocat, Baia Mare
 • Constantin Lucaciu, preot, Dorolţ
 • Dr. Aurel Nilvan, avocat, Şomcuta Mare
 • Dr. Ilie Carol Barbul, avocat, Sătmar
 • George Pop de Băseşti, proprietar, Băseşti
 • Dr. Coriolan Steer, avocat, Tăşnad
 • Dr. Cassiu Maniu, avocat, Şimleu
 • Iuliu Coroian, Şimleu
 • Dr. Alexandru Aciu, director de bancă, Şimleu
 • Dr. Victor Deleu, avocat, Şimleu
 • Traian Trufaş, preot, Zalău
 • Dr. Augustin Pintea, avocat, Crasna
 • Dr. Teodor Mihali, avocat, Dej
 • Dr. Liviu Mişca, avocat, Dej
 • Dr. Octavian Domide, canonic, Gherla
 • Dr. Alexandru Vaida-Voevod, proprietar, Olpret
 • Dr. Pavel Roşea, profesor, Sibiu
 • Gheorghe Pop, publicist, Sibiu
 • Dr. Ioan Mezei, avocat, Dej
 • Andrei Bârseanu, preşedintele Asociaţiunii, Sibiu
 • Octavian Goga, publicist, Sibiu
 • Nicolae Ivan, protopop, asesor consistorial, Sibiu
 • Dr. Nicolae Comşa, medic, Sălişte
 • Dr. Ioan Lupaş, protopop, Sălişte
 • Ioan Lăpedatu, director de bancă, Sibiu
 • Dr. Nicolae Bălan, profesor, Sibiu
 • Dr. Ioan Broşu, profesor, Sibiu
 • Dr. Onisifor Ghibu, referent şcolar consistorial, Sibiu
 • Dr. Ioan Mateiu, referent şcolar consistorial, Sibiu
 • Octavian Tăslăuanu, publicist, Sibiu
 • Dr. Constantin Bucşanu, avocat, Sibiu
 • Victor Tordăşianu, esactor arhidiacon, Sibiu
 • Dr. Simion Cheţan, avocat, Agnita
 • Dr. Toma Cornea, avocat, Sighişoara
 • Aurel Păcală, locotenent-colonel, Şulumberg
 • George Repede, judecător, Cohalm
 • Ioan Iosif, profesor, Cohalm
 • Dr. Romul Boilă, avocat, Diciosânmărtin
 • Dr. Ilarie Holom, avocat, Ibaşfalău
 • Emanilu Ungurean, avocat, Timişoara
 • Avram Corcea, preot, Cuşteiu
 • Dr. Aurel Novac, avocat, Biserica Albă
 • Dr. Aurel Cosma, avocat, Timişoara
 • Dr. Tit Mălaiu, avocat, Biserica Albă
 • Dr. Victor Mircea, avocat, Ghilad
 • Dr. Lucian Gheorghevici, avocat, Timişoara
 • Dr. Aurel Crişan, avocat, Aradu Nou
 • Dr. Constantin Missici, avocat, Lipova
 • Dr. Alexandru Marta, jude de tablă, Seghedin
 • Dr. Ioan Roşu, preot, Ghilad
 • Dr. Nestor Oprean, avocat, Sânmiclăuşul Mare
 • Dr. George Miclea, avocat, Alibunar
 • Dr. Alexandru Birăescu, avocat, Panciova
 • Ioanichie Neagoe, preot, Petrovaselo
 • Emil Cormoş Alexandrescu, proprietar M. Oşorheiu
 • Dr. Vasile Cerghizan, preot, Coc
 • Dr. Vaier Moldovan, avocat, Turda
 • Dr. Zosim Chirtop, avocat, Câmpeni
 • Dr. Ioan Oltean, avocat, Mureş-Luduş
 • Dr. George Popescu, avocat, Câmpeni
 • Dr. Remus Furdui, avocat, Abrud
 • Dr. George Pătăcean, avocat, Turda
 • Dr. Ioan Boeriu, avocat, Turda
 • Nicolae Cristea, Sita-Buzău
 • Ioan Modroiu, preot, Vama Buzău
 • Xenofon Comşa, Marcoş
 • George Negoiescu, preot, Vama Buzău
 • David Păcurar, Alita Mare
 • Dr. Ioan Doboşi, avocat, Halmi
 • Dr. Sever Pop de Băseşti, avocat, Halmi
 • Vasile Ardelean, preot, Veteş
 • Ioan Montani, publicist, Sibiu
 • Victor Stanciu, profesor, Arad
 • Vasile Stoica, profesor, Sibiu
 • Leo Bohăţiel, inginer, Sibiu
 • Ioan losif Şchiopul, publicist, Sibiu
 • Dr. luliu Mezei, director de fabrică, Budapesta
 • Romul Gândea, profesor, Sibiu
 • Eugen Goga, publicist, Sibiu
 • Iosif Ciser, miner, Petroşani
 • Ioan Mihuţ, cojocar, Budapesta
 • Ioan Fluieraş, caretaş, Sibiu
 • Iosif Recean, croitor, Sibiu
 • Bazil Surdu, căldărar, Sibiu
 • Petru Bernan, mecanic, Reşiţa
 • Victor Brătfălean, tipograf, Braşov
 • Traian Novac, tâmplar, Lugoj
 • Iosif Jumanca, tipograf, Sibiu
 • Dr. Eleonora Lemenyi-Rozvan, profesor, Sibiu
 • Toma Botârlă, cizmar, Ida-Clujului
 • Achim Zamora, miner, Petroşani
 • Ioan Ardelean, miner, Lupeni
 • Toma Ciora, miner, Roşia
 • Constantin Aflat, econom, Bocşa Montană
 • George Grădinar, tâmplar, Braşov
 • Avram Borcuţa, econom, Şicula

Membrii aleşi în şedinţa Marelui Sfat de la 30 iulie 1919, la Sibiu

Ţărani:

 • George Filep, Sântău
 • Ştefan Boroş, Săcele
 • George Indre, Vezend
 • Ion Irimie Dancăş, Răşinari
 • Ioan Bucur, Turda
 • Romul Taflan, Beclean
 • Dimitrie Nica, Moroda
 • Vasile Leza, Ticvaniul Mare
 • Ioan Stan Herţa, Sângătin
 • Mihai Vasiescu, Lipova
 • Dănilă Vicaş, Tinca, Hususău

Învăţători:

 • Iuliu Vuia, Caransebeş
 • Ioan Vidu, Lugoj
 • Teodor Mureşan, Blaja
 • Macedon Linu, Năsăud
 • Alexandru Pop, Gherla
 • Traian Şuteu, Morlaca
 • Ştefan Popovici, Braşov
 • Candid Popa, Sibiu
 • Teodor Bucurescu, Colosul Mare
 • George Lipovan, Oraviţa
 • Dumitru Lăpădat, Sălişte
 • Pavel Dârlea, Boroşineu
 • Dumitru Popovici, Arad

Medici:

 • Dr. Pompiliu Nistor, Zărneşti
 • Dr. Alexandru Pop, Bistriţa
 • Dr. Iuliu Moldovan, Sibiu
 • Ingineri:
 • Stan Vidrighin, Timişoara
 • Eugen Muntean, Sibiu
 • Aurel Stoica, Alba lulia

Diverşi:

 • P.S. Sa lacob Popa, vicar foraneu, Făgăraş
 • Petru Poruţ, Sibiu
 • Parteniu Cosma, director, Sibiu
 • Ioan Vulcu, comerciant, Orăştie
 • Dumitru Comşa, profesor, Sibiu
 • Ilie Câmpean, protopop, Ciugeu-Sân-Micăluş
 • Cornel Bornean, secretar consistorial, Caransebeş
 • Constantin Pavel, profesor, Beiuş
 • Alexandru Ciura, profesor, Blaj

Publicişti:

 • Ioan Agârbiceanu, Sibiu
 • Ioan U. Soricu, Sibiu

Artistul:

 • Zaharia Bârsan, Braşov

Social-democrati români

 • Pavel Buciuman, miner, Petroşani
 • Tiron Albani, secretar, Sibiu
 • Emil Isac, publicist, Cluj
 • Valer Roman, Sibiu
 • Teodor Moga, Sibiu

Articol citit de 5536 ori.

Alte articole