Corneliu Coposu Fan Page

Comunicat PNŢCD 19 iunie 1990

Înapoi la Ziare din 1990

Comunicat PNŢCD 19 iunie 1990

Comunicat, Marţi 19 iunie 1990

Partidul Naţional Ţărănesc, creştin şi democrat, precizează următoarele :

  1. Obiectivele permanente ale politicii sale - de la care nu s-a abătut niciodată - sînt cele înscrise în platforma program stabilită la constituirea sa şi prezentată opiniei publice prin reprezentanţii săi autorizaţi, - şi anume : instaurarea democraţiei, apărarea libertăţilor publice şi a drepturilor omului. Această politică se bazează pe respectarea adevărului şi a preceptelor etice, în scopul însănătoşirii vieţii publice româneşti.
  2. Partidul Naţional Ţărănesc, creştin şi democrat, este susţinătorul permanent al dialogului cu celelalte formaţiuni politice. Este adversarul hotărît al violenţei, sub orice formă şi din orice parte s-ar manifesta.
  3. Partidul Naţional Ţărănesc, creştin şi democrat, îşi desfăşoară întreaga activitate în mod deschis şi îşi exprimă clar toate opţiunile, asumîndu-şi răspunderea pentru ele. El se pronunţă împotriva tuturor acţiunilor clandestine, camuflate, şi condamnă metodele de instigare, dezinformare, intimidare, teroare, violenţă fizică, asasinat. Detestă calomnia şi nu o practică. Prin urmare, protestează împotriva afirmaţiilor false făcute la Radioteleviziune şi în presă în timpul tragicelor evenimente din ultimele zile, afirmaţii ce au avut ca scop ponegrirea activităţii sale şi derutarea opiniei publice.
    Protestează de asemenea împotriva încercărilor vădite de a i se atribui iniţiative, implicaţii şi activităţi cu totul străine de ideologia sa. De aceea, dezminte acuzaţiile fanteziste — oricui ar fi aduse — ca : lovitură de stat, deţinere de arme şi de droguri, considerînd aceste insinuări ca o jignire adusă discernămîntuîui opiniei publice.
  4. Partidul Naţional Ţărănesc, creştin şi democrat, este adversarul hotărît al extremismelor — de stînga sau de dreapta —, al comunismului, al fascismului, indiferent de înfăţişarea acestora. De asemenea, se pronunţă împotriva xenofobiei, antisemitismului, intoleranţei de orice fel, şi militează pentru egalitatea deplină între toţi cetăţenii ţării, pentru respectarea tuturor drepturilor politice, sociale, naţionale, confesionale ale acestora, pentru împlinirea năzuinţelor fireşti ale poporului român.

CONDUCEREA PARTIDULUI NAŢIONAL ŢĂRĂNESC CREŞTIN ŞI DEMOCRAT

Articol citit de 3871 ori.

Alte articole