Corneliu Coposu Fan Page

DECLARAŢIA Partidului Naţional Ţărănesc - creştin şi democrat - JOI 21 Iunie 1990

Înapoi la Ziare din 1990

DECLARAŢIA Partidului Naţional Ţărănesc - creştin şi democrat - JOI 21 Iunie 1990

JOI 21 Iunie 1990

Partidul Naţional Ţărănesc, creştin şi democrat, consecvent programului şi practicii sale permanente, a condamnat întotdeauna violenţa sub orice formă şi de oriunde ar veni. P.N.Ţ.-c.d., membrii săi nu au agresat niciodată pe nimeni şi nici nu au instigat vreodată la agresiune sau violenţă.

Cu toate acestea, partidul nostru credincios principiului non violenţei a fost grav agresat in ziua de 14 iunie 1990, orele 5 dimineaaţa, cînd un grup numeros de indivizi, îmbrăcaţi (sau — poate — travestiţi) în echipament de miner, au intrat cu forţa în sediul central al partidului nostru din Bucureşti, Bulevardul Republicii nr. 34 ca şi în localul redacţiei ziarului "Dreptatea".

Invadatorii, înarmaţi cu răngi, topoare şi tîrnăcoape, au procedat la maltratarea gravă a persoanelor găsite în interiorul celor două localuri, apoi s-au dedat la distrugerea uşilor, ferestrelor şi mobilierului, la sustragerea şi incendierea arhivelor, bibliorafturilor, dosarelor şi bibliotecii. S-au spart, de asemenea, dulapurile metalice, sertarele, birourile. S-au distrus şi s-au însuşit utilajele şi aparatura din dotarea sediului (maşini de scris, aparate de multiplicat, telefaxuri, calculatoare, aparate de reprodus, logistică de birou etc). De asemenea, s-a spart casa de bani prin tăiere cu aparat de sudură şi s-au sustras sumele existente — aparţinînd bugetului partidului nostru. Ocupanţii sediului au rămas în încăperi pînă in ziua de 15 iunie 1990.

În aceeaşi zi au fost sparte şi devastate locuinţele personale ale d-lor Corneliu Coposu şi Ion Raţiu, de către oameni aduşi cu mai multe camioane ghidate de o dubă albastră.

Cerem, ca atare - Procuraturii şi organelor de resort, să ia de urgenţă măsuri pentru inventarierea daunelor ca şi pentru stabilirea culpabilităţii şi pedepsirea celor vinovaţi.

Ţinem, de asemenea, să facem, şi pe această cale, precizarea că afirmaţiile despre implicarea unor membri din conducerea P.N.Ţ.-c.d. în violenţele din 13, 14 şi 15 iunie 1990 sînt cu totul lipsite de temei. Astfel, nici dl. Ion Raţiu, nici dl. Liviu Petrina, nu au nici un fel de amestec şi nici un fel de participare la violenţele din 13, 14 şi 15 iunie.

În legătură cu asemenea acte de violenţă, credincioşi principiilor toleranţei creştine şi spiritului democratic, o dată în plus, dorim să ne exprimăm profundul nostru dezacord faţă de recurgerea la forţă, indiferent din partea cui ar veni.

Articol citit de 3469 ori.

Alte articole