Corneliu Coposu Fan Page

IICCMER lansează un program de burse pentru tinerii doctoranzi

Înapoi la Comunismul-Didactic

IICCMER

Începând cu anul universitar 2012-2013, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) lansează programul de burse doctorale, scopul fiind stimularea cercetării ştiinţifice riguroase asupra perioadei regimului comunist din România. IICCMER va pune la dispoziţia tinerilor doctoranzi un număr de cinci burse în valoare netă de 1.500 lei pe lună, acordate pe durata unui an universitar (9 luni).

Condiții de eligibilitate

Sunt eligibili pentru bursele doctorale ale IICCMER candidații în vîrstă de cel mult 35 de ani la momentul aplicării, înscriși la doctorat în anul universitar 2012-2013, în cadrul unei universități acreditate din România. Nu sunt eligibili angajații IICCMER. Selecția proiectelor va fi realizată de un juriu alcătuit din personalități ale lumii academice românești și internaționale, format prin decizia președintelui executiv al IICCMER.

Tema tezelor de doctorat propuse de către candidați trebuie să se încadreze următoarelor direcții de cercetare pe care IICCMER le dezvoltă sau le va dezvolta în perioada următoare:

 1. Bursa „Elisabeta Rizea”: Mecanismul sistemului represiv comunist și mișcarea de rezistență;
 2. Bursa „Regele Mihai I”: Modul de organizare şi funcţionare a instituţiilor responsabile pentru instalarea şi perpetuarea regimului comunist,
 3. Bursa „Monica Lovinescu”: Fenomenul exilului românesc, politica externă a României în timpul regimului comunist;
 4. Bursa „Corneliu Coposu”: Viața cotidiană în timpul regimului comunist din România;
 5. Bursa „Doina Cornea”: Retorica şi propaganda ideologiei comuniste în domenii de impact public precum literatura, cinematografia, televiziunea, artele plastice, muzica.

Înscrierea în concurs

Aplicanții sunt rugați să descarce formularul de înscriere în concurs să îl completeze în limba română, să îl semneze și să îl transmită prin poștă la adresa Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc până la 10 octombrie 2012. Pentru validare, formularul trebuie să fie însoțit de următoarele documente.

 1. Adeverință privind calitatea de doctorand din partea instituției organizatoare de studii universitare de doctorat;
 2. Proiect de cercetare în limba română (6000 semne) însoțit de un rezumat în limba engleză (2000 semne) cu următoarea structură:
  1. Ipoteza de lucru și relevanța temei;
  2. Fezabilitatea proiectului și o scurtă prezentare a istoricului cercetării;
  3. Metodologia cercetării;
  4. Etapele proiectului;
  5. Potențialul de diseminare.
 3. Curriculum vitae;
 4. Listă de publicații însoțită de un capitol al ultimei lucrări publicate/susținute (maxim 30 de pagini);
 5. Două scrisori de recomandare (redactate în limbile română, engleză sau franceză) din partea unor membri ai comunității academice, expediate direct de către persoana care recomandă, la aceeași adresă și potrivit acelorași restricții de calendar;
 6. Fotocopie a cărții de identitate (a pașaportului în cazul cetățenilor străini) a candidatului.

Toate documentele enumerate trebuie să parvină IICCMER până la data de 10 octombrie 2012. Documentele vor fi trimise atât prin poștă, la adresa str. Alecu Russo, nr.13-19, etaj 5, ap. 11, sector 2, Bucureşti, cât și electronic la adresa burse@iiccmer.ro, în format .doc, .docx, PDF.

Evaluarea și selectarea candidaților

Juriul va evalua dosarele după următoarea grilă:

 1. Relevanța proiectului în raport cu specificul cercetărilor IICCMER;
 2. Calitatea științifică a proiectului după:
  1. a) relevanța ipotezelor de lucru;
  2. b) consistența și diversitatea surselor primare avute în vedere;
  3. c) cunoașterea literaturii secundare;
 3. Activitatea științifică a candidatului;
 4. Scrisorile de recomandare.

IICCMER își rezervă dreptul de a folosi datele de contact sau datele instituționale oferite de către candidați pentru a clarifica eventuale nelămuriri din dosarele de candidatură. Numărul de burse oferite pentru anul universitar 2012-2013 este de 5, însă acesta poate varia în funcție de calitatea candidaturilor primite, decizia în această privință aparținînd în mod exclusiv juriului.

Juriul va selecta candidații pe care îi va invita la un interviu în intervalul 19 – 24 octombrie 2012. Rezultatele selecției vor fi comunicate pe website-ul www.iiccmer.ro până la 25 octombrie 2012. Depunerea și soluționarea contestațiilor va avea loc în intervalul 26-28 noiembrie. Rezultatele finale vor fi anunțate pe website-ul www.iiccmer.ro la data de 29 octombrie 2012.

Statutul de bursier IICCMER

Candidații declarați admiși vor semna contracte cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. În momentul semnării contractului și deci a acceptării implicite a bursei, doctorandul va primi statutul de bursier IICCMER, statut ce comportă drepturi și obligații.

Drepturile bursierilor

 1. Bursă lunară netă în valoare de 1500 lei.
 2. Acces nelimitat la resursele academice ale IICCMER (bibliotecă, arhiva de documente).
 3. Utilizarea spațiului de studiu de la sediul IICCMER.
 4. Consultanță de specialitate din partea cercetătorilor IICCMER.
 5. Ca parte a bursei, IICCMER preia cheltuielile de transport (feroviar, auto) ale bursierilor din țară care vin la București pentru a participa la seminariile lunare sau alte activități ale IICCMER, la solicitarea conducerii Institutului.
 6. În limitele bugetare, bursierii pot beneficia de suport pentru derularea unor programe pe care le propun în cadrul IICCMER.
 7. Bursierii pot participa activ în cadrul diferitelor activități derulate de IICCMER, ca membri ai echipei de proiect.

Obligațiile bursierilor

 1. Bursierii au obligația de a întocmi rapoarte semestriale de activitate, în care vor detalia activitatea desfășurată și progresul realizat. Rapoartele vor fi înaintate conducerii IICCMER care va discuta cu bursierii direcțiile de cercetare și parcursul pe viitor.
 2. Bursierii au obligația de a prezenta anual, în cadrul seminariilor destinate bursierilor din programul IICCMER, cel puțin două lucrări pe teme conexe tezei de doctorat, teme discutate și agreate în prealabil de conducerea IICCMER.
 3. Predarea la sfârșitul bursei a unui studiu care reprezintă rezultatul cercetării lor, cuprinzând contribuţii originale de cercetare empirică, realizate cu acurateţe metodologică. Lungimea deziderabilă a textului este de minim 100.000 - maxim 150.000 de semne. Studiile vor fi incluse într-o publicație IICCMER. Nu se acceptă lucrări care au fost publicate anterior în țară sau în străinătate.
 4. Prezența obligatorie a bursierilor pe întreaga durată a bursei la seminariile bursierilor din programul IICCMER sau la orice alte manifestări la care bursierii vor fi convocați de către IICCMER.
 5. Bursierul IICCMER reține obligația de a menționa sprijinul acordat de către IICCMER pentru realizarea cercetării, la secțiunea „Mulțumiri” (sau în orice alt mod echivalent) a tuturor publicărilor tezei de doctorat (integral sau în parte), dar și în cazul publicării unor lucrări bazate pe concluziile tezei de doctorat sau ale cercetării aflate la baza acesteia. Obligația aici menționată nu este limitată în timp și nu poate fi restricționată de alte angajamente exclusive încheiate de către bursier anterior sau posterior obținerii bursei.

În viziunea IICCMER, plagiatul este incompatibil cu calitatea de membru al comunității academice și implicit cu cea de bursier IICCMER. Pe cale de consecință, orice astfel de act al bursierului, prezent sau trecut, va duce la pierderea imediată a calității de bursier precum și la returnarea sumelor obținute.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să scrieți la adresa burse@iiccmer.ro sau să apelați +40 21 316 7565 / +40 21 316 7557.

Persoană de contact: Luciana Jinga

Calendar:

 • 10 octombrie 2012: Termenul limită pentru depunerea dosarelor
 • 18 octombrie 2012: Afișarea rezultatelor intermediare
 • 19 – 24 octombrie 2012: Interviu
 • 25 octombrie 2012: Anunțarea rezultatelor
 • 26-28 noiembrie 2012: Depunerea și soluționarea contestațiilor
  (ATENŢIE: contestaţiile se depun în termen de 24 de ore de la anunţarea rezultatelor)
 • 29 octombrie 2012: Afișarea rezultatelor finale.

 

Regulament

doc descarcă document (PDF)

 

Formular

doc descarcă document (Word)

Sursa

Articol citit de 3338 ori.

Alte articole