Corneliu Coposu Fan Page

Bădiţa Neli-Izabela - "Darurile zânelor"

Înapoi la Lucrările Câștigătoare

Bădiţa Neli-Izabela, 15 ani, clasa aVIIIa C
Str. Crişan
Şcoala “Alice Voinescu”, Bd. Tudor Vladimirescu nr. 71 A, tel.0252 311025
Prof. coordonator Mitrache Ofelia

...În jurul leagănului tău, o, Seniore, patru ursitori s-au adunat, spre a-ţi împărţi darurile, cu care aveau să te sorocească să trăieşti.

Cea mai tânără şi mai darnică dintre ele, ridicând mâna deasupra leagănului:
“Vei fi frumos la trup şi suflet, puternic ca stejarul, drept ca bradul din vârful muntelui, neclintit ca stânca, asemeni Iancului, “al cărui cuvânt stăruie cu putere şi neclintire de munte, peste munte, peste secol”. În ochii tăi senini se va oglindi întreaga-ţi bunătate sufletească. Nu vei şti ce-i ura, răzbunarea şi crima. Celor care îţi vor face rău, le vei răspunde prin bine. Dar când nedreptăţile te vor copleşi, vei spune: “Destul!” Vei crede în Dumnezeu şi-l vei ruga, atunci când răutatea oamenilor nu va mai avea limite:

“Răsădeşte doamne, dragostea şi crinul
În ogorul năpădit de ură
Şi aşterne peste munţi de zgură
Liniştea, iertarea şi seninul.”

Cea de-a doua, ridicându-şi şi ea mâna:
Vei iubi oamenii, oamenii liberi, vei fi alături de ei cu gândul şi cu fapta. Sălăjenii tăi te vor întâmpina mereu cu “Foaie verde”, semn al încrederii în vremuri mai bune.

Îţi dăruiesc harul scrisului şi al vorbitului. Vei scrie, o, Seniore, vei scrie de nu te vei mai putea opri, şi despre lucruri mărunte, şi despre mari adevăruri. Nu-i vei uita pe cei “care întorc brazda primăverii, cei care, trăind între cer şi pământ sunt adevărata Ţară Românească”. Viaţa ta va fi o întreagă istorie. Vei avea un destin mai crud decât orice închipuire. Vei conduce mulţimi, dar nu te vor interesa nici banii, nici demnităţile. Nu vei fi nici preşedinte de stat, nici prim-ministru, nici ministru, şi totuşi vei deveni o legendă. Toţi românii se vor recunoaşte în tine. Vei fi o personalitate istorică, un exemplu de ţinută morală. Vei cunoaşte oameni mari, vei trăi în preajma lor şi vei avea de învăţat de la ei”.

Cea de-a treia, luându-i vorba din gură:
“Vei avea parte de onoruri, dar mult prea târziu. Vei fi înconjurat de prieteni adevăraţi, dar şi de mulţi duşmani, care îţi vor lua lumina soarelui. Durerea şi suferinţa îţi vor fi tovarăşe ani mulţi. Vei vieţui zidit de semenii tăi, asemeni Anei lui Manole, care a fost zidită de cel ce o iubea. Pe tine duşmanii te vor încarcera şi vei plăti tribut greu crezului tău.”

Mai rămăsese o ursitoare bătrână, bătrână… Ea zâmbi mai întâi şi zâmbetul ei se pierdu în zbârciturile feţei, apoi grăi cu o luminiţă în ochii stinşi:
“Dragostea de ţară te va călăuzi toată viaţa. Vei lupta pentru independenţa, suveranitatea şi integritatea ei. Nu te va interesa decât viitorul poporului tău. Te înzestrez cu cele trei virtuţi creştine: credinţa neclintită în Dumnezeu, speranţa în viitorul României şi dragostea pentru semenii tăi. Te vei naşte patriot şi vei duce acest patriotism până în ultima clipă a vieţii tale. Nu vei muri niciodată cu adevărat, deoarece “morţii din trecut rămân şi dincolo de moarte călăuze şi păzitori ai destinului românesc”. Fără alegeri electorale, vei fi şi vei rămâne veşnic preşedintele moral al României. Acesta este darul meu”.

Urare Seniorului

Să-ţi fie numele nemuritor
Este urarea-mi de copil.
Nădejdea fie-ţi far călăuzitor,
Insă speranţa va fi crezul tău nobil.
Onoruri vei primi, dar după câtă vreme!
Românii, chiar duşmani, te vor iubi şi respecta.
Uitarea peste al tău nume nu se va aşterne.
Legiunea de onoare Franţa ţi-o va acorda.

Articol citit de 3675 ori.

Alte articole