Corneliu Coposu Fan Page

O bibliografie selectivă a Securităţii

Înapoi la Securitate și securiști

 1. Accoce, Pierre, Pouget, Daniel. Reţeaua Caraman: cei treisprezece români care au zguduit NATO, Bucureşti, Editura Compania, 1999
 2. Andrew G., Gordievschi, Oleg. KGB. Istoria secretă a operaţiunilor sale externe de la Lenin la Gorbaciov, Bucureşti, Editura All, 1994
 3. Andronic, Stelian, Octavian. 36 de ani în serviciile secrete ale României. Din respect pentru adevăr. Memorii, Bucureşti, Editura Compania, 2008
 4. Banu, Florian. 1948 – 1958: Autorităţile şi combaterea rezistenţei armate din munţi. Metodele Securităţii, în „Dosarele Istoriei”, nr. 12(76)/2002, p. 26-31
 5. Idem, Din paradoxurile Epocii de Aur – Ceauşescu versus Securitatea, în „Dosarele Istoriei”, nr. 7(83)/2003, p. 38-39
 6. Idem, Marinarii şi aviatorii în vizorul Securităţii, în „Dosarele Istoriei”, nr. 3(79)/2003, („Buletin C.N.S.A.S.”, nr. 3), p. 61-64
 7. Idem, Nicolae Ceauşescu – „teoretician” al poliţiei politice, în „Dosarele Istoriei”, nr. 10(86)/2003, („Buletin C.N.S.A.S.”, nr. 4), p. 60-64
 8. Idem, Câteva consideraţii privind relaţiile dintre Securitate şi Miliţie în primii ani ai „dictaturii proletariatului” (1949-1956), în „Cetatea Bihariei – revistă de cultură şi istorie militară”, seria a II-a, 2004, nr. 1, p. 102-109
 9. Idem, D.I.E. şi identificarea postului de radio „România Viitoare”, în „Dosarele Istoriei”, nr. 5(93)/2004, („Buletin CNSAS”, nr. 7), p. 58-61
 10. Idem, Aportul Securităţii la istoriografia actului de la 23 august 1944, în „Dosarele Istoriei”, nr. 8(96)/2004, p. 47-52
 11. Idem, Utilizarea reţelei informative de către organele grănicereşti ale M.A.I. în anii ’50 - activitate de poliţie politică?, în Constantin Moşincat, Dan Poinar (coord.), „Pietre de hotar”, vol. 4, Oradea, 2004, p. 87-100
 12. Idem, Miliţia din R.P.R. şi instaurarea „dictaturii proletariatului”. 1949-1956, în „Arhivele Totalitarismului”, an XII, nr. 42-43 (1-2/2004), p. 77-95
 13. Idem, Mitul venirii americanilor reflectat în documentele Securităţii, în „Arhivele Totalitarismului”, an XII, nr. 44-45 (3-4/2004), p. 34-46
 14. Idem, Direcţia de Informaţii Externe şi emigraţia românească, în „Magazin Istoric”, nr. 2/2005, p. 17-20; nr. 3/2005, p. 76-79
 15. Idem, Activitatea Direcţiei de Informaţii Externe a Securităţii - între atribuţiile oficiale şi acţiunile reale (1951-1989), în „Cetatea Bihariei”, seria a II-a, 2005, nr. 1 (3), p. 99-111
 16. Idem, Metode utilizate de Securitate pentru lichidarea grupului de rezistenţă armată Arnăuţoiu, în Ilie Popa (ed.) „«Experimentul Piteşti» - comunicări prezentate la Simpozionul «Experimentul Piteşti – reeducarea prin tortură», ed. a III-a, Piteşti, 26-28 septembrie 2003, Piteşti, Fundaţia Culturală „Memoria”, 2004, p. 212-223
 17. Idem, „Dislocaţii” din Regiunea Galaţi. Aspecte ale vieţii cotidiene din anul 1951 reflectate în documentele Securităţii, în Costin Croitoru, Ştefan Stanciu (eds.), „Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători. Pagini de istorie gălăţeană”, Galaţi, Istros, 2005, p. 113-123
 18. Idem, Justiţia sub supravegherea Securităţii. Judeţul Olt – anii ’70-’80, în „Arhivele Totalitarismului”, an XIII, nr. 48-49 (3-4/2005), p. 213-222
 19. Idem, Adevăr şi ficţiune în documentele Securităţii, în „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, seria Istorie, tom LI, 2005, p. 375-392
 20. Idem, Securitatea – un pedagog din umbră, în „Magazin Istoric”, nr. 3/2006, p. 66-70
 21. Idem, Câteva consideraţii privind raporturile dintre Partidul Comunist Român şi Securitate (1948-1958), (co-autor Theodor Bărbulescu), în Vasile Ciobanu, Sorin Radu (coord.), „Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX”, Sibiu, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 2006, p. 390-412
 22. Idem, Fişe biografice ale unor ofiţeri superiori de securitate, în „Cetatea Bihariei”, seria a II-a, 2006, nr. 1 (5), p. 96-109
 23. Idem, Securitatea şi protecţia mediului. Un nou document (1978), în „Dosarele Istoriei”, nr. 7(119)/2006, („Buletin CNSAS”, nr. 15), p. 62-64
 24. Idem, Personalul Securităţii: origini, pregătire, mentalităţi, fapte (1948-1958), în „Constantin Moşincat, Dan Poinar (coord.), „Pietre de hotar”, vol. 6, Oradea, Editura Tipo MC, 2006, p. 138-160
 25. Idem, O contribuţie la o istorie a arbitrarului – încadrarea în coloniile de muncă, în „Cetatea Bihariei”, seria a II-a, 2006, nr. 2 (6), p. 100-110
 26. Idem, Amprenta Securităţii asupra destinului unui om de cultură – Nicolae Carandino (1905-1996), în Ilie Popa (coord.), „«Experimentul Piteşti» - Opresiunea culturii tradiţionale române în timpul dictaturii comuniste”, Piteşti, 2006, p. 240-253
 27. Idem, Dosarele Securităţii. Despre capcanele interpretării, în „Arhivele Totalitarismului”, an XIV, nr. 52-53 (3-4/2006), p. 131-145
 28. Idem, The post-communist Romanian society and the Security’s spectre, în „Analele Universităţii «Dunărea de Jos» Galaţi, fasc. 19, seria Istorie, tom V, 2006, p. 195-207
 29. Idem, Documentele Securităţii – de la codificare la dezinformare (coautor – Luminiţa Banu), în Constantin Moşincat, Dan Poinar (coord.), „Pietre de hotar”, vol. 7, Oradea, Editura Tipo MC, 2007, p. 211-220
 30. Idem, „Strămoşii” Securităţii - structuri de poliţie politică din România în perioada 23 august 1944-30 august 1948, în Aurel Pentelescu, Gavril Preda (eds.), „Clipe de viaţă. Comandorul dr. Ilie Manole la 60 de ani”, Ploieşti, Editura Karta-Graphic – Printing, Publishing, Editing, 2007, p. 456-484
 31. Idem, Instrumentalizarea trecutului: greva minerilor din Valea Jiului din august 1977 în viziunea Serviciului Român de Informaţii, în „Anuarul Institutului de Istorie «G. Bariţiu» din Cluj-Napoca”, tom XLVI, 2007, p. 503-516
 32. Idem, Some considerations about the historiography of the former Romanian political police – Securitatea, în „Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia”, vol. 52, nr. 1-2, decembrie 2007, p. 220-247;
 33. Idem, Tipologii umane ale regimului comunist: torţionarul, în „Historia”, an VIII, nr. 73, ianuarie 2008, p. 43-47
 34. Idem, Securitatea – un pedagog informal al adolescenţilor români, în „Cetatea Bihariei”, seria a II-a, 2008, nr. 1 (9), p. 135-149
 35. Idem, Istoria Securităţii şi sursele ei (co-autor), în „Studii şi materiale de istorie contemporană”, serie nouă, volumul VII, 2008, p. 153-184
 36. Idem, Prezenţa minoritarilor evrei în structurile Securităţii – între mit şi realitate, în Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Istorie şi Patrimoniu „Nicolae Lupu”, „Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX”, vol. III, coord. Vasile Ciobanu, Sorin Radu, Sibiu, Technomedia, 2008, p. 320-330
 37. Idem, De la „şoimi” la „uslaşi”: contribuţii la o istorie a Unităţii Speciale de Luptă Antiteroristă (coautor – Luminiţa Banu), în Stela Cheptea (coord.), „Paradigmele istoriei. Discurs. Metodă. Permanenţe. Omagiu Profesorului Gh. Buzatu”, vol. II, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2009, p. 197-211
 38. Idem, Consilierii sovietici şi activitatea organelor represive ale regimului comunist din România (1944-1964), în „Analele Universităţii «Dunărea de Jos» Galaţi, seria 19, Istorie, tom VII, 2008, p. 197-222, co-autor: Luminiţa Banu
 39. Idem, Metode de intruziune a Securităţii în viaţa privată: reţeaua informativă, cenzura corespondenţei, interceptarea convorbirilor (1948-1968), în Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu (coord.), „Stat şi viaţă privată în regimurile comuniste”, Iaşi, Editura Polirom, 2009, p. 180-194
 40. Idem, Câteva consideraţii cu privire la reţeaua informativă a Securităţii din sud-estul Transilvaniei (sfârşitul anilor ’50 – începutul anilor ’60), în „Angustia”, 13, 2009, p. 293-304
 41. Banu, Luminiţa. „Arma de bază şi hotărâtoare a organelor Securităţii”. Reţeaua informativă în acţiune, în „Dosarele istoriei”, an VII, nr. 12/2002, p. 31-34
 42. Idem, Securitatea pe urmele Organizaţiei „Amnesty International”, în „Dosarele istoriei”, an VIII, nr. 8/2003, p. 57-59
 43. Idem, Reeducarea – posibile origini occidentale?, în Ilie Popa (ed.) „«Experimentul Piteşti» - comunicări prezentate la Simpozionul «Experimentul Piteşti – reeducarea prin tortură», ed. a III-a, Piteşti, 26-28 septembrie 2003, Piteşti, Fundaţia Culturală „Memoria”, 2004, p. 129-137
 44. Idem, Informatizarea evidenţei reţelei informative a Securităţii, în „Cetatea Bihariei”, Oradea, Seria a II-a, nr. 1/2007, p. 136-144
 45. Idem, Ofiţerul de securitate – prototip al „omului nou”, în „Historia”, an VIII, nr. 82, octombrie 2008, p. 60-66
 46. Idem, „Destinatarul necunoscut la adresă” – Securitatea şi starea de spirit a tinerilor”, în „Magazin istoric”, nr. 4/2009, p. 44-49
 47. Blaga, Dorli, Balu, Ion. Blaga supravegheat de Securitate, Cluj Napoca, Biblioteca Apostrof, 1999
 48. Blăjuţ, Mihai. Evadarea din infern. Amintirile unui fost ofiţer de Securitate din Aiudul anilor ’50, vol. I, Galaţi, Editura Arionda, 2000
 49. Brişcă, Adrian, Buhoci, Puica. Rezistenţa armată din Munţii Apuseni. Gruparea maiorului Nicolae Dabija. 1948-1949, Bucureşti, I.N.S.T., 2007
 50. Buchet, Constantin. Social-democraţia încarcerată. Evoluţii politice interne şi reacţii internaţionale. 1946-1969, Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2005
 51. C.N.S.A.S., „Bande, bandiţi şi eroi”. Grupurile de rezistenţă din munţi şi Securitatea (1948-1968), Florica Dobre (coord.), Florian Banu, Camelia Duică, Silviu B. Moldovan, Elisabeta Neagoe, Liviu Ţăranu (eds.), Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003
 52. C.N.S.A.S., „Caietele C.N.S.A.S.”, nr. 1-2/2008
 53. C.N.S.A.S., „Partiturile” Securităţii. Directive, ordine, instrucţiuni (1947-1987), ediţie îngrijită de Cristina Anisescu, Silviu B. Moldovan şi Mirela Matiu, Bucureşti, Editura Nemira, 2007
 54. C.N.S.A.S., Arhivele Securităţii, vol. 1, Bucureşti, Editura Pro-Historia, 2002; vol. 2, Bucureşti, Editura Nemira, 2004; vol. 3, Bucureşti, Editura Nemira, 2006, vol. 4, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2008
 55. C.N.S.A.S., Gheorghe I. Brătianu în dosarele Securităţii. Documente. Perioada domiciliului obligatoriu. Arestarea. Detenţia. Moartea (1947-1953), selecţia documentelor, studiu introductiv, note şi addenda Aurel Pentelescu, Liviu Ţăranu, Bucureşti, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2006
 56. C.N.S.A.S., Ion Mihai Pacepa în dosarele Securităţii. 1978-1980, studiu introductiv, selecţia documentelor şi indice de nume de Liviu Ţăranu, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2009
 57. C.N.S.A.S., Jurnale din rezistenţa anticomunistă. Vasile Motrescu, Mircea Dobre. 1952-1953, ediţie îngrijită de Liviu Ţăranu, Theodor Bărbulescu, cuvânt înainte de Ion Gavrilă-Ogoranu, Bucureşti, Editura Nemira, 2006
 58. C.N.S.A.S., Mişcarea armată de rezistenţă anticomunistă din România. 1944-1962, coord. prof. univ. dr. Gheorghe Onişoru, Bucureşti, Editura Kullusys, 2003
 59. C.N.S.A.S., Nicu Steinhardt în dosarele Securităţii: 1959-1989, selecţia documentelor: Cosmineanu-Mareş, Clara, Moldovan, Silviu B., prefaţă Paleologu Toader, studiu introductiv: Cosmineanu-Mareş, Clara, Bucureşti, Editura Nemira, 2005
 60. C.N.S.A.S., Partidul, Securitatea şi cultele. 1945-1989, volum coordonat de Adrian Nicolae Petcu, Bucureşti, Editura Nemira, 2005
 61. C.N.S.A.S., Securitatea. Structuri-cadre. Obiective şi metode, coord. Florica Dobre, vol. I-II, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2006
 62. C.N.S.A.S., Totalitarism şi rezistenţă, teroare şi represiune în România comunistă, coord. conf. univ. dr. Gheorghe Onişoru, Bucureşti, 2001
 63. Chivu, Carmen, Albu, Mihai. Noi şi Securitatea. Viaţa privată şi publică în perioada comunistă, aşa cum reiese din tehnica operativă, Piteşti, Editura Paralela 45, 2006
 64. Chivu-Duţă, Carmen. Cultele din România între prigonire şi colaborare, Iaşi, Editura Polirom, 2007
 65. Ciuceanu, Radu. Jurnalul unui om liniştit. Nume de cod: Artistul, vol. I, 1963-1970, Bucureşti, INST, 2005
 66. Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, Raport final, editori Vladimir Tismăneanu, Dorin Dobrincu, Cristian Vasile, Bucureşti, Editura Humanitas, 2007
 67. Cosma, Neagu, Stănescu, Ion. De la iscoadă la agentul modern în spionajul şi contraspionajul românesc, Bucureşti, Editura Paco, 2001
 68. Cosma, Neagu. Contribuţia unor „minorităţi” naţionale la bolşevizarea României, Bucureşti, Editura Bravo Press, 1996
 69. Idem, Cum a fost posibil? Cârtiţa Pacepa, Bucureşti, Editura Paco, f.a.
 70. Idem, Cupola. Securitatea văzută din interior. Pagini de memorii, Bucureşti, Editura Globus, 1994
 71. Idem, De-a jocul cu spionii, Bucureşti, Editura Paco, f.a.
 72. Idem, Securitatea, poliţia politică, dosare, informatori, Bucureşti, Editura Globus, 1998
 73. Costache, Alexandrina. De ce erai urmărit de Securitate? Studiu de caz: Marin Piţigoi, Piteşti, Editura Zodia Fecioarei, 2002
 74. Cotoman, Gheorghe. Dosarele Securităţii. Dezvăluirile unui anchetator de la Direcţia a VI a D.S.S., Craiova, Editura Obiectiv ’99, 1999
 75. Covaci, Stela. Persecuţia: mişcarea studenţească anticomunistă Bucureşti, Iaşi (1956-1958). Nume de cod „Frăţia Paleolitică”. Documente din arhivele Securităţii, Bucureşti, Editura Vremea, 2006
 76. Cristea, Adrian, Eugen. Familia Ceauşescu şi Direcţia a V-a. Puncte de vedere, Bucureşti, Editura Paco, f.a.
 77. Cristescu, Radu. Spionajul şi contraspionajul pe înţelesul tuturor. Mic dicţionar al serviciilor secrete, Bucureşti, Editura Evenimentul Românesc, 2000
 78. Deletant, Dennis. Teroarea comunistă în România. Gheorghiu Dej şi statul poliţienesc. 1948-1965, Bucureşti – Iaşi, Editura Polirom, 2001
 79. Idem, The Securitate and the police state in Romania. 1948-1964, in „Intelligence and National Security”, vol. 8, nr. 4 (oct. 1993), p. 1-25; idem, The Securitate and the police state in Romania., in loc. cit., vol. 9, nr. 1, (ian. 1994), p. 22-49
 80. Dobre, Dumitru, Roxana Cornea, Delia. (eds.), Cazul „Artur” şi exilul românesc, Bucureşti, Editura ProHistoria, 2006
 81. Dobricu, Dorin (ed.), Proba infernului. Personalul de cult în sistemul carceral din România, potrivit documentelor Securităţii (1949-1962), Bucureşti, Editura Scriptorium, 2004
 82. Idem, (ed.). Listele morţii. Deţinuţi politici decedaţi în sistemul carceral din România potrivit documentelor Securităţii. 1945-1948, Iaşi, Editura Polirom, 2008
 83. Idem, Informatorii Securităţii în comunităţile religioase din Centrul Moldovei, în „Arhiva Istorică a României”, 2004, an I, nr. 1, p. 223-232
 84. Dragomir, Gheorghe. Recviem pentru spioni, Bucureşti, Editura România în lume, 2008
 85. Episcopul, Hitler şi Securitatea. Procesul stalinist împotriva „spionilor Vaticanului” din România, ediţie îngrijită şi studiu introductiv de William Totok, Iaşi, Editura Polirom, 2008
 86. Faur, Viorel, Faur, Antonio. O viaţă de om sub „ochii” Securităţii, Oradea, Editura Universităţii din Oradea, 2006
 87. Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, Centrul pentru Studierea Istoriei Evreilor din România, Acţiunea „Credinciosul”. Şef Rabinul dr. Moses Rosen şi comunitatea evreiască în arhivele C.N.S.A.S., documentare, selecţie şi studiu introductiv de Anca Ciuciu, Bucureşti, Editura Hasefer, 2008
 88. Gal, Ionel. Raţiune şi represiune în Ministerul de Interne.1965-1989, vol. 1-2, Iaşi, Editura Do-minoR, 2001
 89. Grigore, Monica, Ionel, Oana, Dragoş, Marcu (eds.), Un sfert de veac de urmărire: documente din dosarele secrete ale generalului N. Rădescu, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2004
 90. Institutul Naţional pentru Memoria Exilului Românesc, Au ales libertatea! Dicţionar. 2.265 de fişe personale din evidenţele Securităţii, ediţie îngrijită de Veronica Nanu şi Dumitru Dobre, Bucureşti, Editura Pro Historia, 2007
 91. Ionel, Oana, Marcu, Dragoş. Salvarea aparenţelor. Securitatea şi violarea secretului corespondenţei, în „Dosarele istoriei”, nr. 1/2006, p. 56-60
 92. Ionescu Olbojan, Gh. Good bye, domnule Pacepa!, Bucureşti, R.A.I. Isis, 1992; Gh. Ionescu Olbojan, Fantomele lui Pacepa, Bucureşti, Editura Corida, 1994; Gh. Ionescu Olbojan, Faţa neagră a Securităţii & Ion Mihai Pacepa, Bucureşti, 1999
 93. Ivan Duică, Camelia. Rezistenţa anticomunistă din Maramureş. Gruparea Popşa (1948-1949), Bucureşti, INST, 2005
 94. Ivănescu, Sorin D. Metodele de lucru ale Securităţii şi consecinţele lor în societatea românească postbelică, în „Anuarul Institutului de Istorie «A.D. Xenopol», tom XLI, 2004, p. 437-456
 95. Idem, The de-sovietization of the system of the Securitate after 1960, în „Revue Roumaine d’Histoire”, 2001-2002, 40-41, p. 307-314
 96. Idem, Organizarea Securităţii în perioada 1948-1958, în „Identitate naţională şi spirit european”, Bucureşti, 2003, p. 247-258
 97. Jela, Doina. Lexiconul negru. Unelte ale represiunii comuniste, Bucureşti, Editura Humanitas, 2001
 98. Mazilu, Gheorghe. În ghearele Securităţii, Lausanne, 1981
 99. Milin, Miodrag (ed.). Rezistenţa anticomunistă din Munţii Banatului în documente, Bucureşti, 2000
 100. Moldovan, Silviu B. 1982. Stupefacţie la Securitate: evaziune în grup pe calea aerului, în „Dosarele istoriei”, nr. 7/2003, p. 43-45
 101. Idem, Securitatea la ora bilanţului, toamna anului 1968, în „Studii şi Materiale de Istorie Contemporană” (SMIC), vol. 1, 2002, p. 237-243
 102. Idem, Istoriografia contemporană sub impactul noilor surse primare, în „Revista istorică”, vol. 17, nr. 1-4/2006, p. 27-36
 103. Nae Ionescu şi discipolii săi în arhiva Securităţii. Vol. I. Nae Ionescu, prezentarea, selecţia şi îngrijirea textelor Dora Mezdrea, Bucureşti, Editura „Mica Valahie”, 2008; vol. II: Mircea Eliade, prezentarea, selecţia şi îngrijirea textelor Dora Mezdrea, Bucureşti, Editura „Mica Valahie”, 2008
 104. Necula, I. Ion Petrovici în vizorul Securităţii, Bucureşti, Editura Saeculum I.O., 2005
 105. Nedelcovici, Bujor. Un tigru de hârtie. Eu, Nica şi Securitatea, Bucureşti, Editura Allfa, 2004
 106. Nichita, Alexandru. Pacepa contra Pacepa. O istorie a serviciilor secrete româneşti de la începuturi şi până la căderea lui Ceauşescu, Bucureşti, Editura Tess Expres, 1996
 107. Nicolae Mărgineanu. Un psiholog în temniţele comuniste. Documente preluate din arhiva C.N.S.A.S., ediţie îngrijită de Anisescu, Cristina. Prefaţă: Neculau, Adrian, Iaşi, Editura Polirom, 2006
 108. Ochii şi urechile poporului. Convorbiri cu generalul Nicolae Pleşiţă. Dialoguri consemnate de Viorel Patrichi în perioada aprilie 1999-ianuarie 2001, Bucureşti, Editura Lumea, 2001
 109. Olaru, Stejărel, Herbstritt,Georg. Stasi şi Securitatea, Bucureşti, Editura Humanitas, 2005
 110. Idem,. Cei cinci care au speriat Estul, Iaşi, Editura Polirom, 2003
 111. Oprea, Marian. Conspiraţia Securităţii, Bucureşti, Editura Lumea Magazin, 2004
 112. Oprea, Marius, Olaru, Stejărel. Ziua care nu se uită: 15 noiembrie 1987. Braşov, Iaşi, Editura Polirom, 2002
 113. Oprea, Marius. Adevărata călătorie a lui Zahei. V. Voiculescu şi Rugul Aprins, Bucureşti, Editura Humanitas, 2008
 114. Idem, Bastionul cruzimii. O istorie a Securităţii (1948-1964), Iaşi, Editura Polirom, 2008
 115. Idem, Banalitatea răului. O istorie a securităţii în documente. 1949-1989, studiu introductiv de Dennis Deletant, Iaşi, Editura Polirom, 2002
 116. Idem, Naşterea Securităţii, în „Analele Sighet 6”, Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 1998, p. 271-307
 117. Idem, Tortura în anii ’50, în „Analele Sighet 8”, Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 2000, p. 335-344
 118. Idem, O istorie a informatorilor Securităţii, în „Analele Sighet 9”, Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 2001, p. 464-488
 119. Idem, Pagini din „copilăria” Securităţii române, în „Dosarele istoriei”, nr. 5, 1996, p. 34-39
 120. Idem, Gheorghiu Dej, poliţia secretă şi puterea, în „Dosarele istoriei”, nr. 3(8), 1997, p. 29-32
 121. Idem, Informatorii Securităţii, în „Magazin istoric”, nr. 10/2001, p. 26-29
 122. Idem, Mijloace de tortură ale Securităţii, în „Memoria”, 2002, nr. 38, p. 16-24
 123. Idem, Partidul şi Securitatea, în Marius Oprea (coord.), Securiştii partidului. Serviciul de Cadre al P.C.R. ca poliţie politică. Studiu de caz: arhiva Comitetului Municipal de Partid Braşov, Iaşi, Editura Polirom, 2002
 124. Opriş, Ioan. Aurel Decei sau destinul disperării, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2004
 125. Idem, Istoricii şi Securitatea, vol. I-II, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2004-2006
 126. Pacepa, Ion, Mihai. Cartea Neagră a Securităţii, Bucureşti, Editura Omega, 1999
 127. Idem, Orizonturi roşii. Amintirile unui general de securitate, Bucureşti, Editura Venus, 1992
 128. Idem, Moştenirea Kremlinului. Rolul spionajului în sistemul comunist de guvernare, Bucureşti, Editura Venus, 1993
 129. Pele, Gheorghe. Servicii şi acţiuni secrete, Bucureşti, Editura Ministerului de Interne, 1996
 130. Pelin, Mihai. „Artur”: dosarul Ion Caraion, Bucureşti, Editura Publiferom, 2001
 131. Idem, Culisele spionajului românesc. D.I.E. (1955-1980), Bucureşti, Editura Evenimentul Românesc, 1997
 132. Idem, Genii şi analfabeţi. Militari şi intelectuali sub lupa Securităţii, Bucureşti, Editura Universal Dalsi, 2002
 133. Idem, Operaţiunile Meliţa şi Eterul: istoria Europei Libere prin documente de Securitate, Bucureşti, Editura Compania, 2007
 134. Idem, Opisul emigraţiei politice: destine în 1222 de fişe alcătuite pe baza dosarelor din arhivele Securităţii, Bucureşti, Editura Compania, 2002
 135. Idem, Un veac de spionaj, contraspionaj şi poliţie politică, Bucureşti, Editura Elion, 2003
 136. Petcu, Adrian, Nicolae. Martiri ortodocşi ai Episcopiei Romanului în vremea comunismului, în „Theologos”, tom 1, nr. 1-6/2006, p. 75-90
 137. Idem, Prof. Ioan D. Sandu – martir al Bisericii Ordoxe Române, în „Dosarele istoriei”, nr. 7/2005, p. 48-52
 138. Pleşa, Liviu. Dosarul de securitate al istoricului Silviu Dragomir, în „Annales Universitatis Apulensis. Seria Historica. Universitatea «1 Decembrie 1918»”, tom 9, nr. 1/2005, p. 217-229
 139. Popescu, Alexandru. Viena secretă. O capitală a spionajului mondial. Românii la „asediul” Vienei, cuvânt înainte de Florin Constantiniu, Bucureşti, Editura Meronia, 2003
 140. Rados, Antonia. Complotul Securităţii. Revoluţia trădată din România, Bucureşti, Editura Saeculum I.O., 1999
 141. Raţiu, Gh. Cutia Pandorei. Dosarele Securităţii – surprize sau capcane?, Bucureşti, Editura Paco, 1997;
 142. Idem, Raze de lumină pe cărări întunecate, Bucureşti, Editura Paco, 1996
 143. Răduică, Grigore. Crime în lupta pentru putere. 1966-1968: Ancheta cazului Pătrăşcanu, Bucureşti, Editura Evenimentul Românesc, 1999
 144. Roske, Octavian (coord.). Mecanisme represive în România. 1945-1989. Dicţionar biografic, vol. I-IV, Bucureşti, I.N.S.T., 2001-2005
 145. Simon, Titu. Din culisele serviciilor secrete româneşti. Pacepa quo vadis?, Bucureşti, Editura Odeon, 1992
 146. Sionişti sub anchetă. A.L. Zissu. Declaraţii, confruntări, interogatorii. 10 mai 1951-1 martie 1952, introducere, note şi indice de nume de Mihai Pelin, Bucureşti, Edart – FFP, 1993
 147. Sipoş, Mariana. Dosarul „Marin Preda”: viaţa şi moartea unui scriitor în procese-verbale, declaraţii, arhive ale Securităţii, mărturii şi foto-documente, Timişoara, Editura Amarcord, 1999
 148. Solomovici, Teşu. Securitatea şi evreii. Despre călăi şi despre victime, vol. I, Bucureşti, Editura Ziua, 2003; vol. II, cu subtitlul Teroare. Crime. Turnători. Colaboraţionişti, Bucureşti, Editura Teşu, 2004
 149. Stănescu, Sorin, Roşca, Dumitrescu, Cornel. Autopsia. Demontarea unei înscenări securiste împotriva generalului Pacepa, Bucureşti, Omega Press, 1999
 150. Ştefănescu, Paul. Istoria secretă a serviciilor secrete, Bucureşti, Editura Alux, 1992; idem, Istoria serviciilor secrete româneşti, Oradea, Editura Aion, 2003
 151. Tameş, Ion. Mărturia unui contraspion, Bucureşti, Editura Exigent, 2008
 152. Tăbăcaru, Dumitru Iancu. Sindromul Securităţii, Bucureşti, Editura Paco, f.a.
 153. Tănase, Stelian. Acasă se vorbeşte în şoaptă. Dosar & Jurnal din anii târzii ai dictaturii, Bucureşti, 2002
 154. Teodorescu, Filip. Un risc asumat. Timişoara, decembrie 1989, Bucureşti, Editura Viitorul Românesc, 1992
 155. Timofte, Alexandru-Radu Originile şi mărirea, declinul şi renaşterea lumii informaţiilor secrete, Bucureşti, Editura A.N.I., 2004
 156. Troncotă, Cristian. „Noua politică” în domeniul instituţiei securităţii regimului comunist din România. 1965-1989, în „Arhivele Totalitarismului”, anul IX, nr. 32-33, 3-4/2001, p. 112-133
 157. Idem, About the Espionage Activity of the Romanian Communist regime. 1965-1989, în „Arhivele Totalitarismului”, anul X, nr. 34-35, 1-2/2002, p. 215-233
 158. Idem, Istoria serviciilor secrete româneşti. De la Cuza la Ceauşescu, Bucureşti, Editura „Ion Cristoiu”, 1999
 159. Idem, Duplicitarii. O istorie a Serviciilor de Informaţii şi Securitate ale regimului comunist din România. 1965-1989, Bucureşti, Editura Elion, 2003
 160. Idem, Istoria Securităţii regimului comunist din România. 1948-1964, Bucureşti, INST, 2003
 161. Idem, Torţionarii. Istoria instituţiei Securităţii regimului comunist din România (1948-1964), Bucureşti, Editura Elion, 2006;
 162. Turturică, C. Nu eşti obligat să mori tâmpit (mărturia informatorului), ed. a II-a, Iaşi, Editura Tehnopress, 2006
 163. Idem, Scula Securităţii, Iaşi, Editura Tehnopress, 2008
 164. Ţăranu, Liviu. Aspecte ale activităţii contrainformaţiilor militare la mijlocul anilor ’50, în „Cetatea Bihariei”, nr. 1/2004, p. 97-101
 165. Idem, Eroi şi bandiţi. Din rezistenţa anticomunistă din Dobrogea, în „Anuarul Muzeului Marinei Române”, tom 6, 2003, p. 581-591
 166. Idem, Colaborarea româno-maghiară în domeniul informaţiilor externe (1966), în „Cetatea Bihariei”, nr. 2/2004, p. 88-91
 167. Idem, Controlul corespondenţei în România anilor ’50, în „Dosarele istoriei”, nr. 11/2004, p. 52-54
 168. Idem, Situaţia fruntaşilor P.N.Ţ. din Oradea în evidenţele Securităţii (1963), în „Cetatea Bihariei”, nr. 2/2006, p. 117-119
 169. Ţârău, Virgiliu, Iancu, Gheorghe. Represiunea comunistă în comuna Bistra, judeţul Alba, 1949-1952, în „Tribuna”, nr. 51/2004, p. 14-15
 170. Vasile, Cristian. Reţeaua informativă a Securităţii din învăţământul teologic la sfârşitul anilor ’70 şi începutul anilor ’80, în „Arhivele Totalitarismului”, anul XI, nr. 38-39, nr. 3-4/2003, p. 47-53
 171. Idem, Securitatea şi „problema greco-catolică” în anii 1965-1989, în „Anuarul Institutului Român de Istorie Recentă”, I, Iaşi, Editura Polirom, 2002, p. 245-267
 172. Voicu-Arnăuţoiu, Ioana Raluca. Luptătorii din munţi. Toma Arnăuţoiu. Grupul de la Nucşoara. Documente ale anchetei, procesului, detenţiei, Editura Vremea, Bucureşti, 1997

Articol citit de 7015 ori.

Alte articole