Corneliu Coposu Fan Page

Notă de stadiu - dosar de urmărire informativă - 21-12-1986

Înapoi la Securitate și securiști

Notă de stadiu - dosar de urmărire informativă - 21-12-1986 pagina 1 Notă de stadiu - dosar de urmărire informativă - 21-12-1986 pagina 2 Notă de stadiu - dosar de urmărire informativă - 21-12-1986 pagina 3 Notă de stadiu - dosar de urmărire informativă - 21-12-1986 pagina 4 Notă de stadiu - dosar de urmărire informativă - 21-12-1986 pagina 5 Notă de stadiu - dosar de urmărire informativă - 21-12-1986 pagina 6 Notă de stadiu - dosar de urmărire informativă - 21-12-1986 pagina 7 Notă de stadiu - dosar de urmărire informativă - 21-12-1986 pagina 8 Notă de stadiu - dosar de urmărire informativă - 21-12-1986 pagina 9 Notă de stadiu - dosar de urmărire informativă - 21-12-1986 pagina 10

MINISTERUL DE INTERNE
DEPARTAMENTUL SECURITATII STATULUI
SECURITATEA MUNCIPIULUI BUCUREŞTI

Nr. 133/GV/D/II/005043
STRICT SECRET Exempl. nr. 3

APROB,

NOTA DE STADIU

- în dosarul de urmărire informativă "UTOPICUL", nume real COPOSU CORNEL, pensionar, fost secretar general adjunct al P.N.T. -

Conform Ordinului conducerii Departamentului Securităţii Statului, la data de 12.11.1986, Direcţia I. a trimis Securităţii Municipiului Bucureşti dosarul de urmărire informativă privind pe COPOSU C0RNEL, pentru a fi lucrat în continuare de unitatea noastră.

COPOSU CORNEL, fiul lui Valentin şi Aurelia, născut la 20.05.1915 în comuna Bolbota - Sălaj, de profesie avocat, în prezent pensionar, domiciliază în Bucureşti, strada Mămulari nr.19 parter, în acelaşi apartament cu surorile sale CORNELIA şi DOINA - pensionare, şi RODICA, ingineră la Institutul de studii şi proiectări energetice Bucureşti.

In anul 1934 s-a înscris în P.N.T., fiind în anturajul apropiat al lui IULIU MANIU, al cărui secretar personal devine în 1940.

In anul 1946 a fost cooptat în delegaţia permanentă şi ales secretar general adjunct al P.N.T.

In aceeaşi perioadă a devenit şi membru al Consiliului de administraţie al ziarului "DREPTATEA" unde a scris şi publicat articole anticomuniste.

La 14 iulie 1947 a fost arestat şi condamnat la 15 ani închisoare pentru crimă de activitate intensă împotriva clasei muncitoare şi mişcării revoluţionare. După executarea acestei pedepse i s-a fixat domiciliu obligatoriu în comuna Rubla judeţul Brăila, restricţie ridicată în luna martie 1964.

In perioada detenţiei, şi a restricţiilor domiciliare, COPOSU CORNEL a adoptat o atitudine refractară, refuzînd orice contact cu organele de stat. Această comportare şi funcţia ce a detinut-o în partid, au fost determinante în faţa foştilor ţărănişti din ţară şi străinătate, care l-au considerat cel mai potrivit pentru a prelua conducerea P.N.T. într-o conjunctură favorabilă. In acest sens şi la indicaţia [????], COPOSU CORNEL, împreună cu alte persoane care au deţinut funcţii în P.N.T., au trecut, în anul 1970, la elaborarea unui program în vederea reorganizării acestui partid.

Pentru aceste motive s-a început urmărirea penală împotriva lui COPOSU CORNEL, [???], IONESCU NICOLAE-GALBENI, DIACONESCU ION si [???]. Cu excepţia lui [???], care a fost condamnat, toţi ceilalţi au fost avertizaţi de organele de procuratură în conformitate cu prevederile art.181 C.P..

Prin măsurile de izolare şi descurajare întreprinse asupra sa, cercetarea informativă şi menţinerea în contactul organelor de securitate, s-a reuşit într-o oarecare masură temperarea "UTOPICULUI", care a manifestat mai multă prudenţă în actiunile sale şi mai ales în relaţiile sale cu foştii politicieni.

Cu toate acestea, COPOSU CORNEL a continuat să facă comentarii negative, căutînd sa scoată în evidenţă aşa-zisele merite ale fostului P.N.T. şi a conducătorilor săi şi să denigreze rolul P.C.R. şi al altor forţe progresiste în realizarea unor evenimente istorice, printre care şi a actului de la 23 August 1944.

COPOSU CORNEL a redactat unele lucrări sub formă de memorii, menite să "reabiliteze fostul P.N.T. şi pe IULIU MANIU", cu intenţie de a le păstra pentru posteritate sau a le scoate din ţară în vederea editării lor.

S-a stabilit ca hotărîrea de a scrie aceste materiale a luat-o după ce, în mod repetat, a audiat emisiunile postului de radio "Europa Liberă", luînd cunoştinţă despre acţiunile ostile întreprinse de RADU CIMPEANU şi DINU ZAMFIRESCU, iniţiatorii "Asociaţiei foştilor deţinuţi politici din România" cu sediul la Paris.

La rîndul său, COPOSU CORNEL a influenţat şi determinat pe [???] să redacteze lucrări recomandîndu-i titluri ca "IULIU MANIU în conştiinţa poporului român", "IULIU MANIU şi ideea naţională", "IULIU MANIU şi dictatura regală", "Rolul jucat de IULIU MANIU în lovitura de stat de la 23 August", "IULIU MANIU şi comunismul", etc...

Exploatîndu-se unele momente operative, s-a acţionat combinativ şi prin efectuarea unor percheziţii au fost ridicate diferite materiale cu conţinut ostil şi predate la arhivele statului.

In anul 1983, cu ocazia apariţiei cărţii "Din viaţa politică a României 1926-1947", studiu critic privind istoria P.N.T., al cărui autor este profesorul IOAN SCURTU, lector al C.C. al P.C.R., COPOSU CORNEL a reînceput să se manifeste potrivnic tezelor ştiinţifice româneşti, afirmînd că "adevărul istoric este umbrit de comunişti".

In acest sens s-a remarcat o intensificare a preocupărilor sale şi a legăturilor apropiate de a-si consemna poziţia in diferite scrieri cu scopul de a le scoate în străinătate ori a le păstra ca dovadă că nu au stat pasivi.

Deşi i-au fost confiscate unele materiale memorialistice ce puteau fi intrepretate negativ, la data de 25 februarie 1984 i-a confiat informatorului "I.C.DRAGAN", istoric de profesie, din legătura Securităţii judeţene Sălaj, că deţine materiale ce ar schimba complet optica despre relaţiile P.N.T. cu legionarii în eventualitatea acceptării publicării lor şi pe care le ţine într-un loc sigur, întrucît este mereu supravegheat şi cercetat de securitate, sens în care nu mai doreşte să se expună.

In cursul lunii februarie 1984, COPOSU CORNEL a fost vizitat la domiciliul său de către cetăţeanul american LARRY LEE WATTS, în vîrstă de 30 de ani, absolvent al Facultăţii de istorie, agent C.I.A. (urmărit de Direcţia a III-a), care i-a solicitat informaţii referitoare la evenimentele ce au avut loc în anul 1944.

COPOSU CORNEL a acceptat ca LARRY LEE WATTS să înregistreze discuţiile (unele denigratoare), care, împreună cu alte materiale cu conţinut documentar, au fost predate pentru siguranţă la ambasada S.U.A..

O situaţie mai deosebită pe această linie o constituie relaţiile dintre COPOSU CORNEL şi [????] lucrat prin D.U.I. de securitatea Maramureş, care, vizitîndu-l pe COPOSU după înapoierea din [???], i-a lăsat xerocopia manuscrisului intitulat [????] spre lecturare şi completare, material conceput de [???] în timp ce se afla în [???].

COPOSU CORNE s-a arătat satisfăcut de initiaţiva lui [???] pe timpul şederii în [???] si de faptul că acesta a trimis unele exemplare ale manuscrisului unor foşti condamnaţi din străinătate printre care şi lui RADU CIMPEANU, preşedintele "Asociaţiei foştilor deţinuţi politici din România", cu sediul la Paris, toţi cunoscuţi cu atitudine ostilă faţă de orînduirea socialistă din ţara noastră.

In luna mai 1984, contrar celor stabilite în discuţiile cu organele noastre, COPOSU CORNEL a primit vizita lui [???] condamnat venit în ţară ca [???] căruia i-a declarat că "nu-l interesează problemele filo sau anticomunismului, dar este de părere că românii din străinătate trebuie să fie solidari măcar pentru cîteva principii esenţiale".

In ce-l priveşte - COPOSU CORNEL - s-a exprimat că nu s-ar angaja să ocupe un post în regimul comunist deoarece s-ar compromite, însă pentru reuşita propagandei româneşti în străinătate, comuniştii ar putea conta pe el, fiind gata să-şi dea tot concursul spre a servi interelele naţionale ale ţării noastre.

COPOSU CORNEL îşi menţine legăturile cu unii dintre foştii politicieni, informindu-se reciproc despre situaţia lor actuală, se consultă şi se pun de acord cu privire la atitudinea pe care să o adopte în relaţiile cu alte persoane ori faţă de organele de stat. Sub acoperirile jocurilor de Bridge, onomasticilor, ceremoniilor religioase sau vizitelor în familie, întreţine relaţii cu un număr foarte mare de persoane suspecte, printre care: [???], fost preşedinte al tineretului universitat naţional ţărănesc şi soţia sa [???], fostă membră a aceleiaşi organizaţii; [???] condamnat şi preşedinte al tineretului P.N.T. pe ţară, DIACONESCU ION şi [???], foşti membri în conducerea centrală a tineretului P.N.T.; [???] "DREPTATEA"; GHICA SERBAN, fost şef sector P.N.T.; [???], toţi domiciliaţi în Bucureşti; [???].

COPOSU CORNEL este preocupat în permanenţă de a avea legături cu persoane care au activat în fostul P.N.T., stabilite pe diverse căi în străinătate, apreciind pozitiv actiunile unor elemente ca: RATIU ION, [???] zis [???] şi criticînd, divergenţele ditre diferitele grupări.

Asfel, cu prilejul unor întîlniri avute anul acesta cu [???] şi-a exprimat dezamăgirea pentru insuccesul celor din străinătate pe linia organizării partidului "în mod serios şi pe baze republicane", considerînd că nu se poate realiza o unitate de vederi din cauza dezbinărilor ce există între ei. In acest context, ambii au convenit că "au datoria să le comunice celor din exterior acest punct de vedere prin care să-i trezească la realitate".

Ca urmare, aflînd despre prezenţa în ţară a numitei [???], venită în vizită la bunicii săi din [???], COPOSU CORNEL a hotărît să exploateze favorabil conjunctura, sens în care a formulat şi i-a încredinţat acesteia un mesaj verbal pentru [???] din [???], vecin cu părinţii celei în cauză.

Intrucît COPOSU CORNEL si [???] au unele suspiciuni asupra loialităţii lui [???], pe care îl consideră capabil să facă compromisuri păgubitoare pentru idealurile foştilor membri P.N.T., au convenit ca mesajul lor să fie trimis şi lui RATIU ION la Londra, prin intermediul aceleaşi persoane.

In esenţă, mesajul lor cuprinde următoarele:

  • indignarea şi revolta celor din ţară pentru lipsa de solidaritate a românilor din străinătate care, spre deosebire de alţi emigranţi, fac o impresie penibilă de aşa manieră încît devin ridicoli, iar ca urmare oficilităţile americane îi desconsideră;
  • realizarea idealului de unitate să nu se facă pe probleme politice ci pe baza unei "platforme minimale" la care speră să adere toţi românii din străinătate si care să conţină ca pricipale puncte: suveranitatea şi independenţa României; frontiere etnice (România de la Trianon); regim constituţional democratic, integrînd în acest punct, pe care-l consideră capital, şi lupta împotriva comunismului;
  • cei care nu sunt de acord cu clauzele din platformă să fie consideraţi trădători şi demni de dispreţ;
  • românii din exterior ar trebui să aibe o gazetă prin care, cu prioritate, sa contracareze propaganda revizionistă maghiară şi să desfăşoare o propagandă antisovietică, fără să se accentueze vreo nuanţă politică, ci una românească.

In urma audierii unor emisiuni difuzate la postul de radio "Europa Liberă" în legătură cu preocupările lui [???] de a reactiviza fostul P.N.T., COPOSU CORNEL a avut cu acesta unele contacte, în locuri discrete afirmînd însă în cercul său intim că în prezent P.N.T. nu mai activează întrucît membrilor acestui partid, datorită vîrstei înaintate, le-ar fi imposibil să se reorganizeze.

Despre [???] a afirmat că acesta "nu-şi dă seama de realitatea politică a momentului actual; el vrea cu orice preţ să ajungă erou, dar lucrînd de unul singur nu va avea succes".

Totuşi, în discuţiile separate cu elemente din anturajul apropiat, exprimă ideea găsirii unor forme de activitate politică, fără a face însă referiri concrete, ci "criticînd" acţiunile întreprinse de altii.

In acest sens a fost de acord cu intenţia lui [???] de a redacta şi expedia un memoriu conducerii superioare de partid şi de stat şi în străinătate, făcîndu-i recomandări în legătură cu modul in care să acţioneze şi cu privire la semnatarii vizaţi.

La 22 octombrie a.c. postul de radio "Europa Liberă" a transmis ştirea că RATIU ION în calitate de preşedinte al "Uniunii Românilor Liberi" a declarat că şi din România s-au primit trei adeziuni la "Apelul dizidenţilor din ţările est-europene pentru respectarea drepturilor omului" nominalizînd pe COPOSU CORNEL, [???] şi [???] care, în calitate de foşti membri în conducerea P.N.T. şi de foşti condamnaţi "şi-au exprimat admiraţia pentru poporul maghiar care în urmă cu 30 de ani a luptat cu curaj împotriva comunismului, precum şi hotărîrea lor de a se alătura luptei pentru cererile menţionate în declaraţia dizidenţilor din cele patru ţări".

COPOSU CORNEL şi [???] au avut reacţii de respingere a acestei acţiuni trimiţînd în acest sens scrisori lui RATIU ION şi la postul de radio "Europa Liberă" ca urmare a măsurilor de influenţare întreprinse de unitatea noastră.

Activitatea şi preocupările lui COPOSU CORNEL sînt controlate permanent prin toate mijloacele muncii, iar în scopul edificării şi documentării activităţii acestuia, s-a procedat şi la întocmirea unor acte premergătoare.

Mijloacele speciale "T" folosite atît în caz cît şi la unele din legăturile sale principale au o contribuţie însemnată în cunoaşterea poziţiei "UTOPICULUI".

Urmare a măsurilor combinative întreprinse s-a reuşit crearea de suspiciuni şi deruta în rîndul legăturilor sale şi mai puţin asupra lui deoarece spre deosebire de anii anteriori, s-a dovedit mai prudent în exteriorizarea concepţiilor sale reacţionare.

"UTOPICUL" este preocupat de evoluţia evenimentelor politice şi social-economice din ţara noastră, audiază şi colportează emisiunile postului de radio "Europa Liberă" sub influenţa cărora, în discuţiile purtate cu unele dintre persoanele cunoscute, exploatînd existenţa unor greutăti în aprovizionarea cu produse agroalimentare, are manifestări tendenţioase la adresa orînduirii noastre socialiste.

De asemenea, se remarcă faptul că "UTOPICUL" manifestă interes pentru unele lucrări redactate de [???] şi [???], exprimîndu-şi intenţia de a le lectura şi îmbunătăţi conţinutul.

Din informatii neverificate reiese că "UTOPICUL" ar păstra unele materiale cu conţinut deosebit la numita [???] pe care o vizitează în mod frecvent avînd relaţii apropiate şi are intenţia de a le scoate din ţară cu ocazia plecării acesteia în străinătate.

Avînd în vedere situaţia operativă actuală, faptul că foştii politicieni din ţară şi străinătate văd în COPOSU CORNEL principalul reprezentant al "opoziţiei" din ţară şi pentru a cunoaşte permanent activitatea sa şi a legăturilor sale, se va acţiona pentru realizarea următoarelor sarcini:

  1. Cunoaşterea în continuare a activităţii şi intenţiilor de viitor;
  2. Continuarea procesului de influenţare pozitivă;
  3. Izolarea şi compromiterea faţă de pricipalele legături;
  4. Identificarea persoanei la care păstrează materiale cu conţinut "deosebit";
  5. Documentarea activităţii desfăşurate de către obiectiv;

Pentru rezolvarea acestor sarcini, în viitor se vor întreprinde următoarele măsuri:

1. Dirijarea, în continuare, a informatorilor "OVIDIU", "FLORESCU", "DOCTORUL", "ROMULUS" şi "I.C.DRAGAN", care, instruiţi diversificat în funţie de posibilitatea lor pe lîngă obiectiv vor acţiona pentru a stabili evoluţia atitudiniii "UTOPICULUI" faţă de actiunile preconizate de elementele din emigraţia reacţionară sau de vîrfurile P.N.T. din ţară, relaţiile acestuia cu foşti conducători ai P.N.T. aflaţi în atenţia organelor noastre şi pesoana la care păstrează materialele cu conţinut "deosebit".

Termen: permanent

Răspund: mr. GRIGOROIU IONEL, cpt. GHORGHE VASILE

2. Se va continua dezinformarea obiectivului prin folosirea numiţilor VASILESCU VLADIMIR, ARDELEANU HORIA şi BEDIVAN DUMITRASCU aflaţi în contactul lt.col. DITULESCU NICOLAE din Direcţia I, care sînt persoane "de încredere" ale obiectivului.

Termen: permanent

Răspund: cpt. GHEORGHE VASILE cu sprijinul Direcţiei I.

3. Contactarea lui GHIBU OCTAVIAN, relaţie apropiată a obiectivului, fost informator al Direcţiei a III-a, care în discuţiile avute cu organele noastre a avut o atitudine binevoitoare, în scopul influenţării pozitive şi atragerii la colaborare care prin trecutul familiei sale, prezintă un real interes pentru "UTOPICUL".

Termen: 15.03.1987

Răspunde: cpt. GHEORGHE VASILE

4. In scopul izolării şi compromiterii obiectivului se va acţiona combinativ pentru întărirea convingerii - în rîndul relaţiilor apropiate - în sensul că "UTOPICUL" colaborează cu organele de securitate.

Se va întocmi o notă în care se va prezenta concret modul de desfăşurare a combinaţiei.

Răspund: mr. GRIGOROIU IONEL, cpt. GHEORGHE VASILE cu sprijinul conducerii Securităţii Capitalei

5. Efectuarea unei percheziţii secrete şi instalarea de mijloace T.O. la domiciliul [???] din [???] relaţie apropiată a "UTOPICULUI", de la care acesta efectuează unele convorbiri telefonice şi unde se presupune că ar păstra materiale cu conţinut "deosebit".

Termen: 20.01.1987

Răspunde: cpt. GHEORGHE VASILE

6. Se vor indentifica şi verifica toate legăturile ce vor apare în procesul muncii informativ-operative în scopul stabilirii atitudinii şi preocupărilor prezente cît şi în vederea selecţionării unor candidaţi cu posibilităţi de penetrare pe lîngă obiectiv şi legăturile apropiate.

Termen: permanent

Răspunde: cpt. GHEORGHE VASILE

7. Se vor lua măsuri "F", în functie de caz, pentru controlul activităţii "UTOPICULUI" şi fixarea momentelor operative.

Termen: permanent

Răspunde: cpt. GHEORGHE VASILE

8. In scopul prevenirii scoaterii din ţară a unor materiale cu caracter ostil, va fi semnalat la U.S.L.A. şi la Direcţia a III-a pentru a nu i se permite accesul la unele ambasade occidentale acreditate în ţara noastră ori la consulatele acestora.

Tot în acest scop va fi controlat şi prin măsuri "S".

Termen: permanent

Răspunde: cpt. GHEORGHE VASILE

9. Se va ţine permanent legătura cu Direcţia I pentru coroborarea materialelor obţinute în cadrul urmăririi informative în acest caz cu cele obţinute despre alte elemente din anturajul "UTOPICULUI" de pe raza Capitalei şi din teritoriu.

Termen: permanent

Răspunde: cpt. GHEORGHE VASILE

In raport de rezultatele obţinute şi de activitatea obiectivului, vom face noi propuneri de măsuri concrete în dosarul de urmărire informativă "UTOPICUL".

Căpitan, GHEORGHE VASILE

SEFUL COLECTIVULUI, Căpitan VELTANESCU MIHAI

DE ACORD SEFUL SERVICIULUI, Maior GRIGOROIU IONEL

RD/0096/3070
GV/UV/3 ex.
21.12.1986

Articol citit de 5935 ori.

Alte articole