Corneliu Coposu Fan Page

Notă de analiză - dosar de urmărire informativă - 25 iulie 1986

Înapoi la Securitate și securiști

Notă de analiză - dosar de urmărire informativă - 25 iulie 1986 pagina 1 Notă de analiză - dosar de urmărire informativă - 25 iulie 1986 pagina 2 Notă de analiză - dosar de urmărire informativă - 25 iulie 1986 pagina 3 Notă de analiză - dosar de urmărire informativă - 25 iulie 1986 pagina 4 Notă de analiză - dosar de urmărire informativă - 25 iulie 1986 pagina 5

MINISTERUL DE INTERNE
DEPARTAMENTUL SECURITATII STATULUI
DIRECTIA I
Nr. 131/D.N./0069975 din 25 iulie 1986

STRICT SECRET
Ex. nr.1

SE APROBA

NOTA DE ANALIZA
în dosarul de urmărire informativă privind pe COPOSU CORNEL conspirativ "UT0PICUL", fost secretar general adjunct al P.N.T. pensionar, în vîrstă de 72 ani.

De la ultima analiză şi pînă în prezent activitatea şi preocupările lui "UTOPICUL" au continuat să fie controlate prin toate mijloacele muncii, iar, în scopul edificării şi documentării acestuia, s-a procedat şi la întocmirea unor acte premergătoare.

De menţionat că o contribuţie însemnată la cunoaşterea poziţiei şi preocupărilor lui "UTOPICUL" au avut-o mijloacele speciale "T", folosite atît în caz cît şi la unele din legăturile sale principale.

Urmare a măsurilor combinative întreprinse, în perioada de referinţă, s-a reuşit crearea de suspiciuni şi derută în rîndul legăturilor lui "UTOPICUL", şi mai puţin asupra lui deoarece, spre deosebire de anii anteriori, în exteriorizarea concepţiilor sale reacţionare s-a dovedit a fi mai limitat şi cu prudenţă, atitudine determitată şi de faptul că s-a renunţat în ultimul timp la controlarea sa periodică.

Astfel, s-au obţinut date şi informaţii din care reiese că "UTOPICUL" nu a fost descurajat şi izolat total, lucru dovedit de fanatismul şi abilitatea ce continuă să-l caracterizeze.

S-a stabilit că îşi menţine relaţiile de vizită cu unii dintre foştii politicieni, sub acoperirea jocurilor de bridge, onomastici, ceremonii religioase, prin intermediul altor cunoştinţe, telefonic ori pe calea poştei, cu scopul de a se informa în privinţa atitudinii şi comportării pe care să o adopte în viitor între ei, precum şi faţă de organele de stat.

"UTOPICUL" este preocupat de evoluţia evenimentelor politice şi social-economice din ţara noastră, audiază şi colportează emisiunile postului de radio "Europa Liberă", sub influenţa cărora, în discuţiile purtate cu unele dintre persoanele cunoscute, exploatînd existenţa unor greutăţi în aprovizionarea cu produse agroalimentare, are manifestări tendenţioase la adresa orînduirii noastre socialiste.

In urma unor emisiuni difuzate în mod repetat la postul de radio "Europa Liberă", în legătura cu activitatea ostilă prezentă a [????] - "UTOPICUL" a avut unele contacte discrete cu acesta, în urma cărora în cercul său intim de cunoştinţe s-a exprimat: "In prezent Partidul Naţional Tărănesc nu mai activează. Datele difuzate de postul de radio 'Europa Liberă' cu privire la faptul că eu în prezent aş fi şef al P.N.T., sînt total eronate, întrucît membrilor acestui partid, datorită vîrstei înaintate, le-ar fi imposibil să se reorganizeze" şi apoi "[???] nu-şi dă seama de realitatea politică a momentului actual. El are defectul acesta, că vrea să ajungă 'erou', dar lucrînd de unul singur nu va avea succes şi prin urmare nu va putea să refacă partidul".

La rîndul său, [???], într-o discuţie avută cu [???], i-a confiat acestuia că intenţionează să reconsidere partidul, lucru comunicat, după afirmaţia sa, şi lui "UTOPICUL" întrucît "îl recunoaşte cu gradul cel mai mare în partid şi pe cea mai perfectă linie statutară". El nu-i contestă calităţile lui "UTOPICUL", dar "aflînd că este foarte atent supravegheat de către organele de securitate, nu a mai insistat pentru folosirea lui în activitatea preconizată, că este riscant".

Atitudinea lui "UTOPICUL" faţă de intenţiile ostile ale lui [???], a determinat unele reacţii şi în rîndul altor foşti membri ai Partidului Naţional Tărănesc din anturajul apropiat al acestuia, cum ar fi: DIACONESCU ION, [???] (contactaţi în scopul creării de suspiciuni şi derută) care, desi nu au renunţat la vechile lor concepţii politice, au respins încercările lui [???] de a reconsidera partidul şi au apreciat poziţia luată de "UTOPICUL" care nu şi-a dat asentimentul şi nici nu s-a pronunţat în vreun fel.

In anturajul lui "UTOPICUL" s-a mai exprimat ideea că, acesta prin modul său prudent de comportare nu se poate compara cu nimeni dintre foştii politicieni, care mai sînt în viaţă.

La formarea unei asemenea "reputaţii" a contribuit în mare măsură şi faptul că "UTOPICUL", pentru a nu fi nevoit să dea explicaţiile adevărate asupra scopului unor întîlniri discrete avute cu unii dintre foştii săi colaboratori politici ([???], DIACONESCU ION, [???]), în repetate ocazii, i-a dezinformat spunîndu-le că pe unul sau pe altul, nu i-a mai întîlnit de 2-3 ani, deşi schimbul de informaţii cu cei în cauză avusese loc la interval scurt de timp. In alte discuţii, referindu-se la măsurile de cercetare informativă luate de organele noastre asupra celor din anturajul său la Bucureşti şi a lui [???] (caz aflat în control) le-a spus: "Este un lucru curios că pe mine nu m-au mai chemat de mult; m-au lăsat în pace".

De remarcat că relaţiile avute cu [???], care în prezent păstrează sau au preocupări să redacteze unele lucrări cu caracter istoric, "UTOPICUL", considerîndu-se cunoscător al evenimentelor pe care aceştia le abordează, a manifestat interes pentru lecturarea şi îmbunătăţirea conţinutului lor. Aceste informaţii sînt în curs de verificare, în raport de care vom întreprinde măsurile ce se impun.

Cel în cauză continuă să fie preocupat de a avea legături cu persoane care au activat în fostul P.N.T. stabilite pe diverse căi în străinătate, cum ar fi: ION RATIU, [???] şi alţii, aflaţi în preocupări pe linia acţiunii "UTOPIA", ale căror poziţie şi activitate în exterior le apreciază.

Cu toate acestea, se poate menţiona că în comportarea lui "UTOPICUL", în ultimul timp nu au mai rezultat preocupări vizibile de natură să afecteze într-un fel sau altul climatul politic.

Avind în vedere faptul că, atît foştii politicieni din ţară cît şi unii dintre cei stabiliţi în străinătate îi acordă lui "UTOPICUL" o deosebită încredere şi consideraţie vom acţiona pentru:

  1. Concomitent cu urmărirea informativ-operativă, se va continua procesul de intimidare şi descurajare ordonat, cu accent pe legăturile suspecte din ţară şi străinătate sens în care se va perfecţiona cooperare cu U.M.0544.
  2. Intrucît la analiza situaţiei operative a dosarului de urmărire referitor la [???], ce a avut loc la data de 21.06.1986, conducerea Departamentului Securităţii Statului a aprobat propunerea Securităţii municipiului Bucureşti, ca Direcţia a VI-a, care instrumentează activitatea acestuia, să organizeze unele discuţii şi cu "UTOPICUL", căruia să-i plaseze date compromiţătoare despre moralitatea lui [???], se va coopera mai intens cu aceste unităţi pentru obţinerea rezultatelor scontate.
  3. Sînt în curs de executare măsurile combinative aprobate de conducerea directiei pentru crearea de disensiuni între "UTOPICUL" pe de o parte şi RATIU ION, [???] în exterior.
  4. Se vor exploata datele obţinute recent din intreviul acordat de către [???] la postul de radio "Europa Liberă", în care acesta menţiona existenţa unui asa-zis P.N.T. şi că, s-ar lucra în ţară la elaborarea unui program al său adaptat noilor condiţii actuale. Prin intermediul surselor informative şi în cadrul contactelor operative cu diferite elemente din anturajul lui "UTOPICUL", i se va lăsa să înţeleagă că cei din străinătate vor să-l compromită şi să atragă şi mai mult atenţia organelor de securitate, care vor amplifica măsurile asupra sa.

Funcţie de noile date ce se vor obţine, vom întreprinde şi alte măsuri.

DE ACORD:

SEFUL SERVICIULUI,
Maior Romaşcanu Ioan

Lt. colonel Diţulescu Nicolae

Articol citit de 4588 ori.

Alte articole