Corneliu Coposu Fan Page

Notă de stadiu - dosar de urmărire informativă - 1987

Înapoi la Securitate și securiști

Notă de stadiu - dosar de urmărire informativă - 1987 pagina 1 Notă de stadiu - dosar de urmărire informativă - 1987 pagina 2 Notă de stadiu - dosar de urmărire informativă - 1987 pagina 3 Notă de stadiu - dosar de urmărire informativă - 1987 pagina 4

MINISTERUL DE INTERNE
DEPARTAMENTUL SECURITATII STATULUI
Securitatea Municipiului Bucureşti
Nr. 133/G.V./004992/

STRICT SECRET
Exemplar nr.1

APROB,

NOTA DE STADIU
- în dosarul de urmărire informativă "UT0PICUL", nume real COPOSU CORNEL, pensionar, fost secretar general adjunct al P.N.T. -

De la ultima analiză prezentată la 23.01.1987, "UTOPICUL" a fost lucrat prin toate mijloacele muncii de securitate, cunoscîndu-se în permanenţă activitatea şi intenţiile acestuia, urmărindu-se crearea de disensiuni între el şi principalele sale legături şi mai ales determinarea sa de a lua atitudine împotriva propagandei iredentiste maghiare.

Din datele obţinute rezultă că sus-numitul îşi menţine concepţiile politice reacţionare ale fostelor partide burghezo-moşiereşti pe care le exteriorizează numai în prezenţa [???] cu ocazia întîlnirilor organizate mai ales la domiciliul lui [???].

In cadrul anturajului său, "UTOPICUL" are reputaţia de mentor politic, ideolog al grupului, neangajîndu-se în acţiuni directe, dar fiind de acord cu întreprinderea lor şi dînd indicaţii asupra modului în care să fie puse în practică.

Astfel, "UTOPICUL" a cunoscut faptul că, la iniţiativa lui [???] un grup de foşti membri PNT intenţiona să redacteze şi expedieze un memoriu conducerii superioare de partid şi de stat şi în străinătate, prin care cereau pluralitate de partide şi reînfiinţarea P.N.T., făcîndu-le recomandări în legătură cu modul în care să acţioneze şi cu privire la semnatarii visaţi şi numărul lor.

Acţiunea a fost prevenită, iar membrii grupului, mai puţin "UTOPICUL" şi [???], au fost avertizaţi de organele de securitate.

De asemenea, "UTOPICUL" a participat la redactarea unui memoriu adresat secretarului general al CC al PCUS, M. G0RBACIOV, memoriu ce trebuia scos din ţară şi difuzat prin intermediul postului de radio "Europa Liberă". Memoriul urma să fie înmînat de [???], folosit de mai multe ori pentru scoaterea din ţară a unor materiale cu caracter ostil, disident aflat în preocupările Direcţiei a III-a.

Prin controlul permanent al activităţii grupului, cunoscîndu-se momemntul în care se preconiza transmiterea materialului, s-a acţionat rapid şi memoriul a intrat în posesia noastră, luîndu-se totodată măsuri de conspirare a sursei de informaţii.

Exploatîndu-se operativ datele obţinute prin mijloacele muncii de securitate ("T.0.", "T", "S"), dîndu-se impresia ca sînt cunoscute de la unii din membrii grupului, s-a realizat crearea de suspiciuni între ei şi în mare măsură izolarea şi discreditarea lui [???]. Un rol deosebit în această combinaţie l-a avut informatorul "MURESANU", infiltrat în anturaj în această perioadă.

Astfel, în discuţiile dintre "UTOPICUL" şi [???], controlate de noi, se vehiculează ideea ca [???] şi [???] fac jocul organelor de securitate.

De asemenea, în urma unei combinaţii de mare fineţe, [???] a predat informatorului "MURESANU" şi unui ofiţer de securitate, ce acţiona ca membru al aşa-zisei asociaţii "DEZROBIREA", un material cu conţinut ostil de peste 200 file şi 4 scrisori adresate emigraţiei române reacţionare, ocazie în care a spus: "Despre aceste materiale să nu afle "UTOPICUL" şi nici [???], întrucît nu prea am încredere în ei".

Informatorul "MURESANU", aflat în legătura conducerii unităţii, implicată puternic în caz, a reuşit să cîştige încrederea membrilor grupului şi să-i determine ca pe viitor să-l folosească pentru scoaterea din ţară a unor materiale.

Paralel cu măsurile de izolare şi creere de disensiuni, s-a acţionat cu deosebită eficienţă pentru determinarea "UTOPICULUI" de a lua poziţie împotriva propagandei iredentiste maghiare.

Contactat de conducerea unităţii şi influenţat în acest sens, "UTOPICUL" a luat legătura cu RATIU ION, [???] cunoscuţi cu poziţie ostilă împotriva ţării noastre, cerîndu-le să se implice în lupta de "apărare a neamului românesc".

In acelaşi timp, prin materialele transmise de "UTOPICUL", corelat cu acţiuni întreprinse de Securitatea Municipiului Bucureşti cu sprijinul U.M. 0544 şi Direcţia I., s-a reuşit o discreditare a lui [???] în rîndul emigraţiei române şi crearea unei atmosfere de neîncredere faţă de RATIU I0N şi [???].

La 08.07.1987, "UTOPICUL" a primit o scrisoare de la [???].

"Aud că săracul [???] ar fi "dispărut" din nou ! ... ceea ce prezum că înseamnă că "prietenii" au pus mîna pe el şi nu i-au dat drumul!... O regret din suflet, dar în fond şi-a făcut-o cu mîna, lui ! ... "prietenii" desigur l-au utilizat şi prin "mandatul" pe cere i l-a dat lui RATIU au reuşit ca să aducă niţică zîzanie aici în EXIL şi printre străini. Atît şi nimic mai mult. Asta, de altfel, a fost scopul întregii operaţii. Cine a "căzut ca musca-n lapte este RATIU, care fiind dat marele său egocentrism şi dorinţa lui sălbatică de a fi numărul 1 printre români, a dat el însuşi crezare acestor scrisori şi împuterniciri din partea lui [???], nedîndu-şi seama că [???] săracu, n-are nici o calitate de a da astfel de "mandate" etc. Scopul "prietenilor" era de a stînjeni activitatea lui [???] şi a mea. Cum spun, n-au reuşit !".

... "[???] de altfel a făcut punere la punct, explicînd că RATIU nu-i deloc "reprezentantul PNT" aici în străinătate ! Eu am tăcut şi l-am lăsat pe [???] să facă această dezminţire, dat fiind că n-am vrut să-i dau importanţă lui RATIU ... De altfel, trebuie sa fii "cineva" care nu cunoaşte PNT şi statutele noastre, pentru ca să cadă în cursele "prietenilor".,.. Doar RATIU, care e om fără caracter şi un prost, deşi l-am exclus din PNT în 1979 şi strigă pretutindeni că "partidele politice nu mai există", dat fiind că aşa-zisa lui "Uniunea a Românilor de pe mapamond" este falimentară, acum, în urma "mandatului" lui [???] se prelevează de acest "mandat"... dar nimenea serios nu-l bagă-n seamă ! ... şi securiştii noştri sînt proşti. Ar fi trebuit să-şi dea şi ei seama că manevrele lor nu se vor prinde şi că nu-l pot transforma pe RATIU în naţional-ţărănist, pentru ca nici noi nu-l vom recunoaşte vreodată pe RATIU, pe care-l desconsiderăm total.

................

"In scrisoarea ta din 07.03.1987 ne critici că nu ne ocupăm destul de Ardeal ... eşti greşit. Desigur, nu putem fi peste tot, dar nu-i prilej cînd unul sau altul dintre noi nu răspunde ... Nu prea se poate face mai mult, dat fiind că aici, între străini, aceste probleme nu prea interesează şi trebuie aşteptate anumite ocazii cînd poţi sesiza un ziar sau altul. Dar, ramîi asigurat, nu-i ocazie cînd nu răspundem şi cînd nu apărăm cauzele prime ale Neamului ! "

Intr-o scrisoare din 19.06.1987, "UTOPICUL" îi spune lui [???] "... să punem la punct în comun, să zicem, un fel de strategie în ce "priveşte" organizarea combaterii propagandei maghiare. Ea lucrează cu perseverenţă şi în Germania şi acolo Dumneata trebuie să fii şeful de stat major. Ai toate calităţile şi atuurile: trecutul familiei, eşti un cap organizat, scrii frumos".

... [???] e un om bogat. Ar putea face multe dacă şi-ar risipi atenţia spre obiective serioase şi nu spre diferendul lui personal cu IANCU RATIU ...".

"UTOPICUL" este un adversar declarat al orînduirii politice din ţara noastră. Concepţiile sale politice reacţionare le materializează în unele scrieri pe care intenţionează să le facă cunoscute şi anturajului său. In prezent este preocupat de redactarea unui material despre ideologia şi doctrina PNT şi a altuia în care evocă dizolvarea PNT (octombrie - noiembrie 1947), pentru a marca în acest sens aniversarea a 4o de ani de la acest eveniment.

Faţă de anunţul trecut "UTOPICUL" este mai încrezător în forţele sale, considerând că organele de securitate nu pot acţiona în mod direct asupra sa. Astfel, de faţă cu [???] şi [???] a afirmat:

"In momentul de faţă nu este posibilă o arestare, deoarece autorităţile nu—şi pot permite luxul de a face procese spectaculoase, să-şi dea în petic în faţa Occidentului... Manifestarea unei atitudini publice legată de situaţia din ţară nu mi-ar aduce consecinţe grave, dar sîcîielile din partea Securităţii şi autorităţilor, "da".

Articol citit de 4158 ori.

Alte articole